Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

UNESCO

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
ICT for higher education 2009
người gửi edunet
07-06-2009 3,733 6,575
607.1kB
Thập kỷ phát triển giáo dục bền vững
người gửi edunet
The Decade of Education for Sustainable Development (DESD) DESD AP newsletter V March 2009.pdf
03-31-2009 4,293 3,060
2.2MB
Trang 1 trên 1 (2 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo