Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNgaDCt_M864.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,703 933
261.4kB
DeCtPhap_3N_M257.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,495 932
171.4kB
DeCtNga_3N_M236.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,556 931
181.6kB
DeCtPhap_3N_M854.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,366 931
172.4kB
DeCtTrung_M415.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Trung
06-04-2009 2,567 927
281.9kB
DeCtPhap_3N_M514.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,708 927
171.6kB
DeCtNhat_M842.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,569 927
211.5kB
DeCtNhat_M317.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,577 923
212.4kB
DeCtNga_3N_M713.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,559 923
181.9kB
DeCtPhap_CNC_M683.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ Chuẩn và Nâng cao
06-04-2009 2,547 923
173.7kB
DeCtNhat_M425.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,658 921
212.1kB
DeCtNhat_M931.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,675 918
211.6kB
DeCtNga_3N_M420.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,547 916
181.6kB
DeCtDuc_M547.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,584 916
173.8kB
DeCtPhap_3N_M351.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,557 915
172.2kB
DeNgaDCt_DH_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,665 915
247.1kB
DeCtNhat_M385.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,568 914
211.2kB
DeCtPhap_CNC_M864.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ Chuẩn và Nâng cao
06-04-2009 1,987 912
174kB
DaDucDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,574 912
172.9kB
DeCtPhap_3N_M635.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,387 911
172.2kB
Trang 42 trên 46 (918 mục) « Đầu ... < Trước 40 41 42 43 44 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo