Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtPhap_3N_M257.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,695 985
171.4kB
DeCtPhap_3N_M514.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,914 984
171.6kB
DeCtNga_3N_M236.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,750 982
181.6kB
DeCtNhat_M842.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,761 981
211.5kB
DeCtPhap_3N_M854.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,568 981
172.4kB
DeCtPhap_CNC_M573.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ Chuẩn và Nâng cao
06-04-2009 2,799 980
172.8kB
DeCtPhap_CNC_M683.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ Chuẩn và Nâng cao
06-04-2009 2,728 979
173.7kB
DeCtPhap_3N_M351.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,753 979
172.2kB
DeCtNga_3N_M713.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,757 978
181.9kB
DeCtNhat_M317.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,772 977
212.4kB
DeNgaDCt_DH_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,768 976
247.1kB
DeCtNhat_M425.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,859 972
212.1kB
DeCtPhap_3N_M635.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,585 971
172.2kB
DeCtPhap_CNC_M864.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ Chuẩn và Nâng cao
06-04-2009 2,079 969
174kB
DeCtNhat_M385.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,763 967
211.2kB
DeCtNga_3N_M420.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,732 967
181.6kB
DaDucDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,676 967
172.9kB
DeCtNhat_M146.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,910 965
212kB
DeCtDuc_M547.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,786 963
173.8kB
DeDucDCt_M738.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,785 963
236.9kB
Trang 42 trên 46 (917 mục) « Đầu ... < Trước 40 41 42 43 44 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo