Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeCtPhap_CNC_M495.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ Chuẩn và Nâng cao
06-04-2009 2,446 878
174kB
DeCtNga_3N_M748.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ 3 năm
06-04-2009 4,571 877
181.5kB
DeCtDuc_M723.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,441 876
174.6kB
DeCtPhap_CNC_M236.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ Chuẩn và Nâng cao
06-04-2009 2,529 875
172.8kB
DeCtNga_CNC_M597.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ Chuẩn và Nâng cao
06-04-2009 2,448 873
188.7kB
DeCtDuc_M854.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,650 870
174.6kB
DeCtDuc_M173.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,589 869
174.4kB
DeCtDuc_M264.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,513 867
174.4kB
DeCtDuc_M419.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,718 867
174.8kB
DeCtNhat_M576.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nhật
06-04-2009 2,362 866
212.6kB
DeCtPhap_3N_M482.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm
06-04-2009 2,606 866
171.9kB
DeCtDuc_M635.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,491 863
174.7kB
DeCtPhap_CNC_M328.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Pháp - Hệ Chuẩn và Nâng cao
06-04-2009 2,424 860
172.7kB
DeCtNga_CNC_M935.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ Chuẩn và Nâng cao
06-04-2009 1,907 858
187.5kB
DeCtDuc_M368.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,618 857
174.3kB
DeCtDuc_M608.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn Tiếng Đức
06-04-2009 2,616 855
174.1kB
DeNgaDCt_M695.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,714 855
263.7kB
DeCtNga_CNC_M813.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ 3 năm
06-04-2009 1,901 854
188.3kB
An Giang
người gửi edunet8
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông Lượt dự thi ĐTB (Ex) 48 Tỉnh...
10-14-2014 1,233 854
1.8MB
DeCtNga_CNC_M529.pdf
người gửi admin
Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ Chuẩn và Nâng cao
06-04-2009 2,432 853
188.7kB
Trang 44 trên 46 (918 mục) « Đầu ... < Trước 42 43 44 45 46 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo