Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,963 8,431
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,825 4,256
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,436 3,431
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,471 3,852
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,501 3,218
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,676 3,814
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,326 6,453
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,671 7,427
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,843 4,698
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,684 4,741
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,797 5,233
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,676 4,577
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,764 5,028
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,900 7,617
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,949 9,977
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,525 10,755
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo