Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,460 8,913
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,217 4,708
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,873 3,898
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,831 4,281
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,893 3,638
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,044 4,151
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,707 6,669
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,049 7,771
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,243 5,036
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,081 5,189
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,227 5,579
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,075 4,929
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,121 5,711
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,362 7,845
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,424 10,227
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,965 11,020
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo