Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,856 8,359
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,729 4,117
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,356 3,348
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,383 3,754
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,414 3,147
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,583 3,748
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,247 6,386
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,589 7,328
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,764 4,597
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,603 4,648
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,717 5,136
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,589 4,448
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,685 4,875
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,813 7,548
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,861 9,893
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,442 10,649
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo