Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,697 9,518
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,424 4,935
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,105 5,201
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,048 4,943
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,113 4,341
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,243 4,469
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,920 6,797
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,267 8,053
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,445 5,235
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,288 5,524
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,443 5,772
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,282 5,113
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,339 6,586
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,585 7,967
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,637 10,353
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,214 11,147
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo