Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 8,034 10,174
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,732 5,174
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,420 6,757
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,358 5,559
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,412 5,254
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,531 4,788
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,204 6,973
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,536 8,522
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,758 5,502
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,575 6,071
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,752 6,020
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,589 5,397
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,630 8,432
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,903 8,144
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,935 10,537
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,531 11,324
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo