Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,901 8,394
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,775 4,191
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,389 3,384
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,422 3,804
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,453 3,180
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,627 3,782
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,280 6,416
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,625 7,377
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,796 4,635
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,640 4,692
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,750 5,191
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,626 4,514
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,716 4,958
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,849 7,580
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,903 9,934
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,474 10,699
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo