Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,762 8,296
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,636 3,955
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,269 3,294
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,297 3,661
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,332 3,091
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,494 3,658
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,152 6,330
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,504 7,213
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,683 4,496
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,515 4,550
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,641 5,010
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,499 4,343
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,604 4,703
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,720 7,494
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,770 9,814
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,358 10,554
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo