Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,277 8,641
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,070 4,511
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,664 3,718
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,706 4,054
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,726 3,433
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,909 4,039
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,554 6,580
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,885 7,648
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,079 4,906
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,913 5,053
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,076 5,449
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,916 4,789
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,989 5,449
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,179 7,765
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,257 10,134
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,794 10,924
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo