Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,315 8,688
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,103 4,541
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,709 3,768
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,736 4,084
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,765 3,494
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,941 4,069
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,587 6,600
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,928 7,680
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,113 4,945
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,956 5,094
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,105 5,497
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,944 4,830
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,017 5,483
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,218 7,789
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,294 10,168
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,836 10,952
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo