Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,842 10,009
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,555 5,055
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,247 6,568
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,179 5,412
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,238 5,092
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,367 4,674
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,053 6,872
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,384 8,378
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,577 5,380
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,413 5,922
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,581 5,905
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,404 5,261
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,471 8,163
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,727 8,042
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,770 10,433
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,344 11,227
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo