Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,815 8,329
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,687 4,040
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,315 3,322
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,344 3,709
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,377 3,119
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,540 3,705
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,204 6,359
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,550 7,268
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,729 4,533
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,558 4,601
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,684 5,078
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,551 4,402
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,648 4,770
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,772 7,523
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,817 9,855
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,411 10,593
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo