Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,378 8,791
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,160 4,606
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,785 3,827
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,789 4,155
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,848 3,569
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,007 4,121
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,647 6,645
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,998 7,726
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,182 4,998
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,028 5,145
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,170 5,536
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,011 4,885
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,075 5,585
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,315 7,823
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,362 10,203
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,907 10,993
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo