Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,781 8,309
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,656 3,989
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,288 3,307
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,315 3,682
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,349 3,101
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,514 3,673
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,174 6,341
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,527 7,235
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,704 4,516
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,533 4,574
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,663 5,037
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,523 4,367
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,624 4,743
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,745 7,505
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,792 9,834
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,381 10,567
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo