Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,931 10,087
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,642 5,111
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,339 6,650
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,259 5,481
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,328 5,172
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,448 4,724
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,134 6,919
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,460 8,446
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,668 5,436
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,496 5,993
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,664 5,957
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,497 5,328
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,546 8,327
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,815 8,088
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,858 10,480
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,441 11,269
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo