Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,093 8,516
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,931 4,356
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,525 3,556
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,568 3,929
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,592 3,307
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,781 3,894
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,416 6,500
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,751 7,516
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,934 4,759
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,799 4,914
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,923 5,314
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,788 4,639
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,863 5,166
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,015 7,679
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,073 10,035
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,620 10,832
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo