Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,021 8,470
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,873 4,307
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,477 3,498
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,518 3,896
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,537 3,265
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,726 3,856
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,376 6,479
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,709 7,471
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,885 4,734
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,737 4,811
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,852 5,277
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,732 4,610
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,814 5,083
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,950 7,651
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,003 10,007
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,575 10,799
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo