Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,567 9,099
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,320 4,801
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,986 3,975
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,943 4,499
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,000 3,729
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,143 4,254
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,805 6,728
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,153 7,858
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,339 5,127
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,179 5,291
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,322 5,667
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,168 5,001
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,220 5,902
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,471 7,903
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,510 10,285
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,083 11,078
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo