Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,782 9,929
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,501 5,020
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,186 6,494
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,128 5,324
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,183 5,018
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,317 4,630
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,999 6,846
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,336 8,324
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,522 5,340
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,363 5,880
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,525 5,872
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,354 5,209
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,418 8,051
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,667 8,017
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,717 10,403
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,290 11,198
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo