Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,653 9,210
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,387 4,870
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,060 4,076
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,011 4,771
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,074 3,882
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,208 4,381
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,882 6,778
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,230 7,927
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,409 5,188
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,256 5,350
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,406 5,728
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,249 5,079
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,301 5,991
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,548 7,944
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,598 10,332
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,172 11,128
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo