Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,754 9,788
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,472 4,985
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,159 6,228
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,097 5,136
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,158 4,867
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,291 4,595
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,972 6,830
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,310 8,176
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,491 5,296
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,327 5,776
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,495 5,831
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,324 5,177
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,390 7,362
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,634 7,998
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,691 10,385
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,262 11,180
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo