Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,520 9,047
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,281 4,773
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,944 3,945
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,898 4,390
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,958 3,699
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,105 4,208
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,769 6,710
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,109 7,819
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,298 5,084
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,138 5,257
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,280 5,639
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,131 4,971
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,180 5,797
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,429 7,881
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,471 10,264
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,030 11,057
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo