Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,605 9,154
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,349 4,834
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,018 4,020
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,972 4,637
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,037 3,803
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,169 4,325
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,837 6,752
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,190 7,892
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,370 5,165
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,214 5,321
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,363 5,697
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,202 5,027
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,254 5,940
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,505 7,922
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,547 10,309
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,121 11,100
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo