Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,218 8,583
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,029 4,435
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,629 3,641
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,666 3,994
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,690 3,381
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,872 3,968
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,512 6,559
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,846 7,588
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,046 4,837
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,884 4,996
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,038 5,393
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,883 4,705
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,952 5,344
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,132 7,742
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,200 10,097
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,754 10,901
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo