Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,427 11,266
263.6kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,845 10,475
220.9kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,808 8,083
146.4kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,538 8,318
237.7kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,487 5,323
237.2kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,655 5,951
237.6kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,489 5,988
237.5kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,656 5,432
237.7kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,452 8,442
237.2kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,124 6,914
160.3kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,440 4,719
277.4kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,317 5,167
277.7kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,249 5,474
277.3kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,327 6,646
277.9kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,632 5,106
278kB
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,925 10,083
277.4kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo