Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,231 11,160
263.6kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,660 10,365
220.9kB
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,719 9,697
277.4kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,279 8,109
237.2kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,611 7,979
146.4kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,357 7,028
237.7kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,940 6,811
160.3kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,125 5,824
277.9kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,466 5,794
237.6kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,299 5,635
237.5kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,465 5,261
237.7kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,299 5,137
237.2kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,065 5,030
277.3kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,439 4,955
278kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,129 4,668
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,257 4,527
277.4kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo