Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,725 9,720
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,444 4,961
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,130 5,936
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,069 5,048
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,133 4,735
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,262 4,543
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,944 6,814
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,283 8,126
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,468 5,268
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,303 5,663
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,470 5,798
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,304 5,142
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,364 7,068
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,616 7,982
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,665 10,369
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,237 11,162
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo