Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,988 10,133
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,687 5,142
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,379 6,711
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,306 5,520
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,373 5,211
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,488 4,754
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,177 6,946
160.3kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,499 8,485
237.2kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,716 5,471
237.7kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,538 6,035
237.5kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,711 5,989
237.6kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,544 5,359
237.2kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,590 8,390
237.7kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,859 8,115
146.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,898 10,507
220.9kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,492 11,296
263.6kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo