Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,193 11,136
263.6kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,619 10,342
220.9kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,569 7,955
146.4kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,321 6,043
237.7kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,267 5,090
237.2kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,429 5,744
237.6kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,272 5,375
237.5kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,427 5,207
237.7kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,249 7,950
237.2kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,903 6,788
160.3kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,227 4,417
277.4kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,098 3,934
277.7kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,033 4,804
277.3kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,083 4,173
277.9kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,406 4,896
278kB
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,676 9,248
277.4kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo