Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,235 11,161
263.6kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,662 10,366
220.9kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,613 7,980
146.4kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,361 7,047
237.7kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,301 5,140
237.2kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,466 5,796
237.6kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,302 5,650
237.5kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,466 5,262
237.7kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,281 8,115
237.2kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,940 6,812
160.3kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,260 4,532
277.4kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,131 4,700
277.7kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,067 5,037
277.3kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,127 5,870
277.9kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,439 4,957
278kB
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,721 9,714
277.4kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo