Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,415 11,261
263.6kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,832 10,468
220.9kB
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,799 8,075
146.4kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,528 8,311
237.7kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,477 5,318
237.2kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,644 5,944
237.6kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,479 5,979
237.5kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,647 5,426
237.7kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,443 8,434
237.2kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,115 6,907
160.3kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,430 4,712
277.4kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,307 5,160
277.7kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,240 5,468
277.3kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,317 6,637
277.9kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,623 5,099
278kB
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,914 10,076
277.4kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo