Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối B 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaHoaBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,565 7,954
146.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,900 6,788
160.3kB
DaToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,190 11,135
263.6kB
DeHoaBCt_M148.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,318 6,023
237.7kB
DeHoaBCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,265 5,089
237.2kB
DeHoaBCt_M475.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,427 5,744
237.6kB
DeHoaBCt_M637.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,270 5,372
237.5kB
DeHoaBCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,424 5,206
237.7kB
DeHoaBCt_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,246 7,948
237.2kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,223 4,415
277.4kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,094 3,926
277.7kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,031 4,804
277.3kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,080 4,151
277.9kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,403 4,895
278kB
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,673 9,245
277.4kB
DeToanBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,617 10,342
220.9kB
Trang 1 trên 1 (16 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo