Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối C 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeVanCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,773 7,167
203kB
DaVanCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,824 10,258
208.5kB
DeSuCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,572 3,938
191.7kB
DaSuCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,118 5,718
227.3kB
DeDiaCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,380 5,925
243.1kB
DaDiacCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,520 5,674
305.7kB
Trang 1 trên 1 (6 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo