Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối C 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeVanCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,644 7,075
203kB
DaVanCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,705 10,055
208.5kB
DeSuCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,438 3,868
191.7kB
DaSuCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,000 5,251
227.3kB
DeDiaCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,260 5,843
243.1kB
DaDiacCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,393 5,343
305.7kB
Trang 1 trên 1 (6 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo