Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối C 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeVanCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,395 6,849
203kB
DaVanCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,439 9,685
208.5kB
DeSuCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,170 3,712
191.7kB
DaSuCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,727 4,894
227.3kB
DeDiaCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,965 5,680
243.1kB
DaDiacCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,110 4,822
305.7kB
Trang 1 trên 1 (6 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo