Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối C 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeVanCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,132 7,390
203kB
DaVanCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,159 10,607
208.5kB
DeSuCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,911 4,126
191.7kB
DaSuCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,452 7,477
227.3kB
DeDiaCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,707 6,133
243.1kB
DaDiacCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,839 5,979
305.7kB
Trang 1 trên 1 (6 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo