Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối C 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaVanCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,889 10,332
208.5kB
DeVanCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,848 7,211
203kB
DeDiaCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,449 5,965
243.1kB
DaSuCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,187 5,933
227.3kB
DaDiacCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,586 5,736
305.7kB
DeSuCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,640 3,976
191.7kB
Trang 1 trên 1 (6 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo