Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối C 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaDiacCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,892 6,020
305.7kB
DaSuCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,499 7,544
227.3kB
DaVanCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,204 10,647
208.5kB
DeDiaCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,758 6,168
243.1kB
DeSuCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,967 4,161
191.7kB
DeVanCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 6,192 7,427
203kB
Trang 1 trên 1 (6 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo