Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,598 3,317
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,273 1,710
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,138 1,607
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,116 1,599
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,081 1,480
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,204 1,684
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,186 1,546
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,354 1,701
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,118 1,516
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,923 1,380
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,074 1,408
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,951 1,310
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,988 1,451
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,306 1,492
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,037 1,407
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,991 1,389
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,946 1,369
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,976 1,331
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,900 1,421
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,288 1,430
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo