Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,459 3,201
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,136 1,595
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,993 1,506
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,975 1,509
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,938 1,387
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,042 1,571
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,044 1,471
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,217 1,602
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,981 1,384
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,777 1,239
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,933 1,328
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,816 1,229
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,858 1,322
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,168 1,414
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,921 1,329
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,858 1,308
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,811 1,274
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,825 1,236
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,772 1,291
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,141 1,337
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo