Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,176 3,781
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,815 2,141
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,742 2,012
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,712 2,070
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,637 1,923
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,783 2,131
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,731 1,871
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,955 2,085
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,639 1,860
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,456 1,710
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,652 1,725
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,488 1,698
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,501 1,834
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,837 1,809
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,585 1,734
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,523 1,706
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,501 1,726
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,517 1,654
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,500 1,738
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,835 1,765
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo