Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,647 3,358
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,317 1,746
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,189 1,644
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,169 1,634
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,123 1,511
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,255 1,721
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,229 1,579
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,401 1,734
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,165 1,561
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,964 1,422
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,121 1,441
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,000 1,345
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,034 1,497
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,355 1,527
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,082 1,439
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,036 1,422
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,005 1,403
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,026 1,368
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,952 1,462
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,337 1,465
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo