Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,053 3,687
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,697 2,042
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,617 1,942
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,591 1,970
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,518 1,844
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,652 2,026
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,609 1,806
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,840 2,016
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,533 1,794
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,346 1,645
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,535 1,658
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,380 1,617
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,394 1,762
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,731 1,744
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,462 1,668
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,404 1,643
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,381 1,656
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,410 1,586
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,374 1,674
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,721 1,691
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo