Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,995 3,644
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,644 1,998
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,560 1,909
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,531 1,924
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,459 1,805
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,594 1,984
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,546 1,774
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,776 1,980
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,479 1,763
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,288 1,615
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,482 1,628
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,319 1,576
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,340 1,734
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,674 1,715
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,399 1,644
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,353 1,614
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,330 1,630
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,353 1,563
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,313 1,647
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,663 1,663
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo