Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,558 3,280
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,229 1,677
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,100 1,576
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,076 1,571
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,037 1,453
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,159 1,652
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,145 1,520
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,317 1,670
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,078 1,479
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,879 1,334
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,031 1,383
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,915 1,286
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,947 1,414
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,269 1,468
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,008 1,383
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,957 1,367
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,908 1,342
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,937 1,301
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,869 1,380
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,250 1,402
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo