Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,264 3,849
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,900 2,220
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,825 2,076
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,788 2,140
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,717 1,996
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,870 2,206
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,824 1,925
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,035 2,138
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,708 1,915
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,536 1,762
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,725 1,787
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,569 1,777
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,580 1,892
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,914 1,861
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,666 1,784
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,609 1,758
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,589 1,779
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,600 1,710
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,595 1,790
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,925 1,823
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo