Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,868 3,570
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,526 1,924
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,450 1,832
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,411 1,839
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,331 1,725
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,488 1,909
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,436 1,714
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,643 1,893
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,385 1,701
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,170 1,555
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,342 1,573
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,211 1,505
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,238 1,672
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,574 1,657
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,285 1,576
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,231 1,560
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,213 1,548
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,241 1,506
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,207 1,583
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,539 1,606
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo