Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,133 3,746
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,769 2,110
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,688 1,986
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,663 2,037
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,587 1,894
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,729 2,091
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,685 1,845
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,910 2,063
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,600 1,835
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,407 1,684
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,610 1,699
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,446 1,667
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,461 1,803
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,797 1,785
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,542 1,710
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,481 1,683
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,454 1,701
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,471 1,627
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,455 1,713
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,790 1,740
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo