Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,095 3,720
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,732 2,075
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,658 1,964
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,629 2,008
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,555 1,869
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,694 2,059
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,648 1,824
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,880 2,038
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,571 1,813
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,380 1,663
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,574 1,681
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,412 1,643
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,431 1,782
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,766 1,763
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,502 1,688
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,438 1,662
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,418 1,678
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,440 1,605
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,415 1,692
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,755 1,713
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo