Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,798 3,460
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,463 1,830
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,361 1,740
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,330 1,723
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,252 1,594
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,410 1,825
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,375 1,672
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,568 1,830
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,316 1,650
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,103 1,510
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,272 1,531
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,150 1,443
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,183 1,597
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,501 1,613
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,224 1,527
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,172 1,515
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,155 1,493
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,183 1,458
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,124 1,546
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,485 1,545
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo