Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,524 3,241
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,198 1,648
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,068 1,546
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,040 1,550
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,000 1,426
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,114 1,620
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,109 1,498
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,283 1,641
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,040 1,442
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,843 1,294
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,995 1,359
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,879 1,262
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,914 1,374
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,229 1,444
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,972 1,360
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,920 1,340
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,868 1,313
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,891 1,272
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,831 1,337
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,211 1,373
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo