Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,699 3,390
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,369 1,772
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,242 1,675
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,223 1,662
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,154 1,532
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,300 1,753
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,274 1,610
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,463 1,765
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,207 1,588
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,011 1,446
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,172 1,467
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,050 1,376
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,094 1,536
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,402 1,554
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,132 1,467
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,088 1,451
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,050 1,428
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,080 1,398
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,007 1,488
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,385 1,483
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo