Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,432 3,184
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,106 1,579
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,960 1,493
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,953 1,494
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,913 1,373
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,011 1,558
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,020 1,458
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,182 1,585
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,962 1,362
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,754 1,227
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,906 1,314
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,789 1,214
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,833 1,302
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,137 1,400
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,897 1,315
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,822 1,295
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,778 1,259
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,798 1,223
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,740 1,272
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,100 1,325
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo