Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,945 3,618
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,591 1,971
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,521 1,883
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,478 1,892
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,402 1,773
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,554 1,954
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,500 1,754
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,726 1,948
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,443 1,740
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,232 1,592
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,434 1,610
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,270 1,545
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,294 1,710
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,631 1,696
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,358 1,624
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,298 1,596
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,273 1,591
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,303 1,543
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,269 1,627
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,616 1,641
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo