Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,520 4,033
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,131 2,398
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,059 2,241
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,019 2,316
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,925 2,177
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,107 2,397
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,071 2,068
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,264 2,292
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,949 2,056
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,767 1,908
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,949 1,936
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,814 1,934
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,818 2,052
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,148 2,000
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,881 1,922
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,816 1,901
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,812 1,918
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,843 1,853
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,828 1,931
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,163 1,978
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo