Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,318 3,887
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,948 2,259
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,880 2,116
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,833 2,184
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,761 2,037
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,921 2,258
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,871 1,955
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,080 2,174
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,757 1,943
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,584 1,792
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,773 1,815
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,621 1,811
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,629 1,925
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,963 1,888
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,715 1,811
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,657 1,786
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,635 1,807
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,650 1,738
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,646 1,818
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,969 1,855
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo