Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,826 3,526
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,496 1,902
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,411 1,794
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,377 1,784
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,290 1,653
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,443 1,875
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,405 1,696
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,605 1,857
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,351 1,675
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,135 1,533
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,304 1,552
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,183 1,478
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,212 1,626
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,533 1,636
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,255 1,551
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,196 1,539
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,182 1,526
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,210 1,483
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,166 1,565
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,513 1,572
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo