Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,502 3,224
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,183 1,632
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,046 1,534
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,019 1,538
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,982 1,412
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,093 1,600
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,088 1,490
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,268 1,632
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,018 1,423
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,818 1,275
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,977 1,349
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,856 1,255
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,898 1,355
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,210 1,437
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,954 1,351
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,900 1,328
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,850 1,297
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,869 1,258
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,813 1,319
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,192 1,362
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo