Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,218 3,808
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,853 2,180
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,777 2,040
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,746 2,102
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,676 1,961
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,821 2,163
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,771 1,894
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,995 2,109
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,670 1,883
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,492 1,731
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,686 1,751
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,524 1,739
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,535 1,855
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,870 1,830
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,621 1,754
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,563 1,728
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,540 1,750
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,555 1,677
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,539 1,760
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,874 1,788
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo