Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,349 3,918
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,980 2,282
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,911 2,137
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,865 2,207
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,789 2,061
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,955 2,279
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,906 1,974
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,111 2,195
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,785 1,958
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,613 1,810
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,806 1,836
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,653 1,831
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,660 1,951
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,994 1,906
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,742 1,830
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,686 1,803
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,667 1,828
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,685 1,760
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,680 1,835
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,003 1,873
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo