Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,293 3,868
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,925 2,241
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,851 2,102
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,809 2,164
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,739 2,019
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,892 2,233
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,847 1,939
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,060 2,158
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,733 1,930
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,563 1,780
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,752 1,804
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,598 1,797
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,606 1,910
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,941 1,876
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,689 1,800
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,631 1,773
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,612 1,796
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,625 1,727
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,627 1,806
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,950 1,841
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo