Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,475 3,993
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,087 2,357
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,022 2,209
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,978 2,284
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,890 2,138
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,062 2,355
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,020 2,036
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,222 2,259
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,897 2,024
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,717 1,875
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,911 1,898
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,764 1,899
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,774 2,015
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,102 1,966
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,841 1,888
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,778 1,865
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,763 1,883
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,792 1,818
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,787 1,897
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,112 1,942
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo