Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaNhatDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,191 1,141
180.8kB
DeNgaDCt_M864.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,725 940
261.4kB
DeNgaDCt_M713.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,711 856
263.6kB
DeNgaDCt_M695.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,730 861
263.7kB
DeNgaDCt_M379.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,560 825
263.8kB
DeNgaDCt_M241.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,597 895
262.8kB
DeNgaDCt_M136.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,725 839
261.1kB
DaNgaDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,713 908
172.8kB
DeDucDCt_M862.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,762 961
237.2kB
DeDucDCt_M738.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,672 909
236.9kB
DeDucDCt_M647.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,642 978
236.9kB
DeDucDCt_M425.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,674 944
236.8kB
DeDucDCt_M351.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,543 861
236.4kB
DeDucDCt_M195.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,736 891
237kB
DaDucDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,586 921
172.9kB
DeAnhDCt_M957.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,167 6,223
193.9kB
DeAnhDCt_M635.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,608 2,929
193.6kB
DeAnhDCt_M583.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,318 2,692
193.7kB
DeAnhDCt_M469.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,301 4,389
193.5kB
DeAnhDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,433 2,842
193.6kB
Trang 2 trên 3 (46 mục) < Trước 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo