Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaNhatDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,169 1,131
180.8kB
DeNgaDCt_M864.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,693 926
261.4kB
DeNgaDCt_M713.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,687 843
263.6kB
DeNgaDCt_M695.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,702 849
263.7kB
DeNgaDCt_M379.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,537 813
263.8kB
DeNgaDCt_M241.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,571 887
262.8kB
DeNgaDCt_M136.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,694 827
261.1kB
DaNgaDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,695 897
172.8kB
DeDucDCt_M862.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,733 951
237.2kB
DeDucDCt_M738.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,644 897
236.9kB
DeDucDCt_M647.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,615 960
236.9kB
DeDucDCt_M425.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,650 933
236.8kB
DeDucDCt_M351.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,516 847
236.4kB
DeDucDCt_M195.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,707 881
237kB
DaDucDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,561 908
172.9kB
DeAnhDCt_M957.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,143 6,210
193.9kB
DeAnhDCt_M635.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,588 2,916
193.6kB
DeAnhDCt_M583.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,293 2,677
193.7kB
DeAnhDCt_M469.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,279 4,379
193.5kB
DeAnhDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,404 2,830
193.6kB
Trang 2 trên 3 (46 mục) < Trước 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo