Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaNhatDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,243 1,166
180.8kB
DeNgaDCt_M864.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,777 967
261.4kB
DeNgaDCt_M713.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,762 884
263.6kB
DeNgaDCt_M695.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,779 893
263.7kB
DeNgaDCt_M379.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,613 857
263.8kB
DeNgaDCt_M241.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,648 927
262.8kB
DeNgaDCt_M136.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,780 861
261.1kB
DaNgaDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,757 937
172.8kB
DeDucDCt_M862.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,816 989
237.2kB
DeDucDCt_M738.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,743 941
236.9kB
DeDucDCt_M647.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,687 1,004
236.9kB
DeDucDCt_M425.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,731 979
236.8kB
DeDucDCt_M351.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,594 889
236.4kB
DeDucDCt_M195.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,790 922
237kB
DaDucDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,637 944
172.9kB
DeAnhDCt_M957.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,224 6,262
193.9kB
DeAnhDCt_M635.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,657 2,979
193.6kB
DeAnhDCt_M583.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,370 2,721
193.7kB
DeAnhDCt_M469.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,350 4,419
193.5kB
DeAnhDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,486 2,876
193.6kB
Trang 2 trên 3 (46 mục) < Trước 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo