Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,497 9,170
257.8kB
DeToanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,975 7,592
218.6kB
DaVanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,727 5,999
208.6kB
DeVanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,674 4,241
200.6kB
DaAnhDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,726 5,429
172.5kB
DeAnhDCt_M174.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,325 4,913
193.9kB
DeAnhDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,404 2,830
193.6kB
DeAnhDCt_M469.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,277 4,379
193.5kB
DeAnhDCt_M583.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,293 2,677
193.7kB
DeAnhDCt_M635.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,587 2,915
193.6kB
DeAnhDCt_M957.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,141 6,210
193.9kB
DaDucDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,561 908
172.9kB
DeDucDCt_M195.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,707 881
237kB
DeDucDCt_M351.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,516 847
236.4kB
DeDucDCt_M425.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,650 933
236.8kB
DeDucDCt_M647.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,615 960
236.9kB
DeDucDCt_M738.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,644 896
236.9kB
DeDucDCt_M862.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,733 951
237.2kB
DaNgaDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,695 897
172.8kB
DeNgaDCt_M136.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,694 827
261.1kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo