Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,503 9,177
257.8kB
DeToanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,980 7,593
218.6kB
DeAnhDCt_M957.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,146 6,211
193.9kB
DaVanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,733 6,001
208.6kB
DaAnhDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,730 5,431
172.5kB
DeAnhDCt_M174.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,330 4,920
193.9kB
DeAnhDCt_M469.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,282 4,380
193.5kB
DeVanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,681 4,243
200.6kB
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,198 3,794
331.1kB
DeAnhDCt_M635.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,591 2,917
193.6kB
DeAnhDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,410 2,831
193.6kB
DeAnhDCt_M583.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,299 2,679
193.7kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,837 2,160
330.8kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,803 2,146
330.9kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,976 2,098
219.2kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,731 2,088
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,762 2,030
330.6kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,661 1,949
330.6kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,755 1,884
173.8kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,656 1,871
219.1kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo