Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,522 9,189
257.8kB
DeToanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,996 7,600
218.6kB
DeAnhDCt_M957.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,166 6,221
193.9kB
DaVanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,751 6,026
208.6kB
DaAnhDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,747 5,437
172.5kB
DeAnhDCt_M174.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,348 5,297
193.9kB
DeAnhDCt_M469.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,297 4,386
193.5kB
DeVanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,707 4,252
200.6kB
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,239 3,827
331.1kB
DeAnhDCt_M635.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,607 2,927
193.6kB
DeAnhDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,430 2,840
193.6kB
DeAnhDCt_M583.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,316 2,689
193.7kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,870 2,198
330.8kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,842 2,176
330.9kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,010 2,120
219.2kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,761 2,119
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,799 2,054
330.6kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,687 1,978
330.6kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,793 1,907
173.8kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,686 1,895
219.1kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo