Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,571 9,221
257.8kB
DeToanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,057 7,637
218.6kB
DeAnhDCt_M957.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,224 6,262
193.9kB
DaVanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,813 6,101
208.6kB
DeAnhDCt_M174.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,401 5,634
193.9kB
DaAnhDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,805 5,471
172.5kB
DeAnhDCt_M469.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,350 4,419
193.5kB
DeVanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,767 4,289
200.6kB
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,345 3,908
331.1kB
DeAnhDCt_M635.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,657 2,979
193.6kB
DeAnhDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,486 2,876
193.6kB
DeAnhDCt_M583.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,370 2,721
193.7kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,975 2,279
330.8kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,949 2,276
330.9kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,862 2,204
330.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,104 2,192
219.2kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,904 2,133
330.6kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,785 2,059
330.6kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,903 1,971
173.8kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,778 1,955
219.1kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo