Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,239 3,827
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,870 2,198
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,799 2,054
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,761 2,119
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,687 1,978
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,842 2,176
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,793 1,907
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,010 2,120
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,686 1,895
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,511 1,743
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,701 1,766
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,543 1,759
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,553 1,875
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,889 1,844
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,638 1,766
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,585 1,740
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,558 1,762
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,575 1,691
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,561 1,770
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,896 1,801
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo