Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,346 3,908
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,975 2,280
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,905 2,133
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,862 2,205
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,785 2,059
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,949 2,277
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,903 1,971
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,104 2,193
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,779 1,955
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,610 1,807
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,803 1,832
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,647 1,829
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,655 1,949
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,988 1,904
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,738 1,825
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,681 1,800
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,662 1,823
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,679 1,756
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,676 1,832
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,997 1,869
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo