Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,198 3,794
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,837 2,160
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,762 2,030
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,731 2,088
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,661 1,949
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,803 2,146
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,755 1,884
173.8kB
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,976 2,098
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,656 1,871
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,475 1,721
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,669 1,739
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,510 1,719
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,522 1,845
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,856 1,820
172.6kB
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,607 1,746
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,546 1,717
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,524 1,739
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,539 1,666
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,521 1,748
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,858 1,776
273.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo