Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,523 9,191
257.8kB
DeToanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,000 7,602
218.6kB
DaVanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,754 6,029
208.6kB
DeVanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,709 4,255
200.6kB
DaAnhDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,749 5,439
172.5kB
DeAnhDCt_M174.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,350 5,349
193.9kB
DeAnhDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,433 2,842
193.6kB
DeAnhDCt_M469.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,301 4,389
193.5kB
DeAnhDCt_M583.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,318 2,692
193.7kB
DeAnhDCt_M635.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,608 2,929
193.6kB
DeAnhDCt_M957.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,167 6,223
193.9kB
DaDucDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,586 921
172.9kB
DeDucDCt_M195.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,736 891
237kB
DeDucDCt_M351.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,543 861
236.4kB
DeDucDCt_M425.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,674 944
236.8kB
DeDucDCt_M647.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,642 978
236.9kB
DeDucDCt_M738.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,672 909
236.9kB
DeDucDCt_M862.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,762 961
237.2kB
DaNgaDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,713 908
172.8kB
DeNgaDCt_M136.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,725 839
261.1kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo