Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaAnhDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,724 5,428
172.5kB
DaDucDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,561 908
172.9kB
DaNgaDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,693 897
172.8kB
DaNhatDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,169 1,131
180.8kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,851 1,819
172.6kB
DaToanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,497 9,170
257.8kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,749 1,882
173.8kB
DaVanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,726 5,999
208.6kB
DeAnhDCt_M174.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,325 4,912
193.9kB
DeAnhDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,403 2,829
193.6kB
DeAnhDCt_M469.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,277 4,379
193.5kB
DeAnhDCt_M583.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,293 2,677
193.7kB
DeAnhDCt_M635.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,586 2,915
193.6kB
DeAnhDCt_M957.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,141 6,210
193.9kB
DeDucDCt_M195.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,705 880
237kB
DeDucDCt_M351.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,516 846
236.4kB
DeDucDCt_M425.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,648 933
236.8kB
DeDucDCt_M647.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,615 960
236.9kB
DeDucDCt_M738.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,643 896
236.9kB
DeDucDCt_M862.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,732 950
237.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo