Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề, Đáp án Khối D 2009

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaAnhDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,747 5,437
172.5kB
DaDucDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,583 917
172.9kB
DaNgaDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,710 906
172.8kB
DaNhatDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,188 1,139
180.8kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,888 1,844
172.6kB
DaToanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,520 9,188
257.8kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,791 1,907
173.8kB
DaVanDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,750 6,025
208.6kB
DeAnhDCt_M174.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,347 5,291
193.9kB
DeAnhDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,429 2,838
193.6kB
DeAnhDCt_M469.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,296 4,386
193.5kB
DeAnhDCt_M583.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,314 2,689
193.7kB
DeAnhDCt_M635.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,605 2,926
193.6kB
DeAnhDCt_M957.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,164 6,220
193.9kB
DeDucDCt_M195.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,730 889
237kB
DeDucDCt_M351.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,539 859
236.4kB
DeDucDCt_M425.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,670 942
236.8kB
DeDucDCt_M647.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,638 974
236.9kB
DeDucDCt_M738.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,666 907
236.9kB
DeDucDCt_M862.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,758 958
237.2kB
Trang 1 trên 3 (46 mục) 1 2 3 Tiếp >
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo