Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 18,744 13,821
233.6kB
DeToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 7,137 6,531
182.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M483.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,500 2,817
292.2kB
DeTrungDCt_CD_K10_M359.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,033 2,016
309.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M187.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,619 1,994
292.3kB
DaTrungDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,773 1,934
146.4kB
DeTrungDCt_CD_K10_M962.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,504 1,787
291.5kB
DeTrungDCt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,598 1,739
292.1kB
DeTrungDCt_CD_K10_M736.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,554 1,737
309.4kB
DePhapDCt_CD_K10_M293.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,642 1,796
197.1kB
DePhapDCt_CD_K10_M137.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,334 1,705
196.4kB
DaPhapDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,167 1,614
145.5kB
DePhapDCt_CD_K10_M974.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,200 1,480
196.6kB
DePhapDCt_CD_K10_M815.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,049 1,450
197.3kB
DePhapDCt_CD_K10_M759.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,087 1,450
196.7kB
DePhapDCt_CD_K10_M642.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,240 1,468
196.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M496.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,045 1,425
211.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M281.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,158 1,498
211.1kB
DaNgaDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,218 1,484
145.4kB
DeNgaDCt_CD_K10_M928.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,278 1,512
211.5kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo