Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 18,996 14,049
233.6kB
DeToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 7,331 6,715
182.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M483.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,673 2,991
292.2kB
DeTrungDCt_CD_K10_M359.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,224 2,186
309.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M187.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,797 2,132
292.3kB
DaTrungDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,974 2,096
146.4kB
DeTrungDCt_CD_K10_M962.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,676 1,953
291.5kB
DeTrungDCt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,792 1,925
292.1kB
DeTrungDCt_CD_K10_M736.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,740 1,914
309.4kB
DePhapDCt_CD_K10_M293.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,852 1,969
197.1kB
DePhapDCt_CD_K10_M137.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,516 1,877
196.4kB
DaPhapDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,356 1,780
145.5kB
DePhapDCt_CD_K10_M974.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,369 1,651
196.6kB
DePhapDCt_CD_K10_M815.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,229 1,604
197.3kB
DePhapDCt_CD_K10_M759.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,265 1,627
196.7kB
DePhapDCt_CD_K10_M642.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,415 1,636
196.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M496.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,217 1,591
211.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M281.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,329 1,676
211.1kB
DaNgaDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,429 1,652
145.4kB
DeNgaDCt_CD_K10_M928.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,443 1,691
211.5kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo