Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 18,808 13,879
233.6kB
DeToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 7,181 6,578
182.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M483.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,532 2,861
292.2kB
DeTrungDCt_CD_K10_M359.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,068 2,054
309.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M187.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,650 2,022
292.3kB
DaTrungDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,815 1,969
146.4kB
DeTrungDCt_CD_K10_M962.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,537 1,821
291.5kB
DeTrungDCt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,639 1,783
292.1kB
DeTrungDCt_CD_K10_M736.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,592 1,778
309.4kB
DePhapDCt_CD_K10_M293.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,683 1,834
197.1kB
DePhapDCt_CD_K10_M137.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,378 1,746
196.4kB
DaPhapDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,204 1,653
145.5kB
DePhapDCt_CD_K10_M974.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,237 1,521
196.6kB
DePhapDCt_CD_K10_M815.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,083 1,488
197.3kB
DePhapDCt_CD_K10_M759.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,124 1,491
196.7kB
DePhapDCt_CD_K10_M642.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,279 1,504
196.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M496.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,074 1,459
211.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M281.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,192 1,534
211.1kB
DaNgaDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,274 1,523
145.4kB
DeNgaDCt_CD_K10_M928.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,312 1,553
211.5kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo