Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 18,703 13,788
233.6kB
DeToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 7,108 6,506
182.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M483.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,466 2,793
292.2kB
DeTrungDCt_CD_K10_M359.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,003 1,993
309.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M187.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,588 1,980
292.3kB
DaTrungDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,742 1,910
146.4kB
DeTrungDCt_CD_K10_M962.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,480 1,770
291.5kB
DeTrungDCt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,559 1,711
292.1kB
DeTrungDCt_CD_K10_M736.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,527 1,718
309.4kB
DePhapDCt_CD_K10_M293.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,609 1,775
197.1kB
DePhapDCt_CD_K10_M137.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,309 1,678
196.4kB
DaPhapDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,136 1,593
145.5kB
DePhapDCt_CD_K10_M974.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,165 1,455
196.6kB
DePhapDCt_CD_K10_M815.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,024 1,429
197.3kB
DePhapDCt_CD_K10_M759.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,063 1,430
196.7kB
DePhapDCt_CD_K10_M642.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,201 1,442
196.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M496.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,019 1,404
211.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M281.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,129 1,478
211.1kB
DaNgaDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,192 1,463
145.4kB
DeNgaDCt_CD_K10_M928.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,253 1,486
211.5kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo