Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 20,071 14,650
233.6kB
DeToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 8,189 7,220
182.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M483.pdf
người gửi admin
07-16-2010 4,453 3,507
292.2kB
DeTrungDCt_CD_K10_M359.pdf
người gửi admin
07-16-2010 4,033 2,695
309.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M187.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,551 2,631
292.3kB
DaTrungDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,751 2,557
146.4kB
DeTrungDCt_CD_K10_M962.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,441 2,484
291.5kB
DeTrungDCt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,583 2,502
292.1kB
DeTrungDCt_CD_K10_M736.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,523 2,457
309.4kB
DePhapDCt_CD_K10_M293.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,652 2,436
197.1kB
DePhapDCt_CD_K10_M137.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,300 2,358
196.4kB
DaPhapDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,148 2,255
145.5kB
DePhapDCt_CD_K10_M974.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,170 2,140
196.6kB
DePhapDCt_CD_K10_M815.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,005 2,061
197.3kB
DePhapDCt_CD_K10_M759.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,021 2,086
196.7kB
DePhapDCt_CD_K10_M642.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,218 2,130
196.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M496.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,971 2,053
211.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M281.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,110 2,144
211.1kB
DaNgaDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,201 2,119
145.4kB
DeNgaDCt_CD_K10_M928.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,195 2,197
211.5kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo