Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 20,039 14,631
233.6kB
DeToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 8,152 7,202
182.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M483.pdf
người gửi admin
07-16-2010 4,429 3,492
292.2kB
DeTrungDCt_CD_K10_M359.pdf
người gửi admin
07-16-2010 4,008 2,678
309.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M187.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,522 2,615
292.3kB
DaTrungDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,724 2,538
146.4kB
DeTrungDCt_CD_K10_M962.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,412 2,466
291.5kB
DeTrungDCt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,553 2,486
292.1kB
DeTrungDCt_CD_K10_M736.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,496 2,441
309.4kB
DePhapDCt_CD_K10_M293.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,624 2,419
197.1kB
DePhapDCt_CD_K10_M137.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,271 2,341
196.4kB
DaPhapDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,124 2,240
145.5kB
DePhapDCt_CD_K10_M974.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,142 2,125
196.6kB
DePhapDCt_CD_K10_M815.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,974 2,044
197.3kB
DePhapDCt_CD_K10_M759.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,992 2,068
196.7kB
DePhapDCt_CD_K10_M642.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,192 2,113
196.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M496.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,944 2,037
211.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M281.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,090 2,127
211.1kB
DaNgaDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,177 2,100
145.4kB
DeNgaDCt_CD_K10_M928.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,170 2,181
211.5kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo