Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,556 25,566
291.4kB
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,241 15,983
288.2kB
De-Toan-At.pdf
người gửi admin
07-05-2009 11,428 17,416
190.9kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,464 13,801
115.7kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,595 12,937
267.3kB
DeToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 5,177 10,380
199.4kB
DeVatliACt_DH_K10_M485.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,267 9,213
315.4kB
DeHoaACt_DH_K10_M419.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,525 4,958
288.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M596.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,575 5,020
289.6kB
DeHoaACt_DH_K10_M684.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,668 4,624
288.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M728.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,637 6,164
289.2kB
DeHoaACt_DH_K10_M815.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,903 5,711
289kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,334 9,889
154.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-05-2010 6,387 12,336
288.8kB
DaToanBct_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,160 7,527
301.8kB
DeToanBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,352 7,504
232.4kB
DeHoaBCt_DH_K10_M395.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,898 3,424
312.3kB
DeHoaBCt_DH_K10_M519.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,795 3,217
312.2kB
DeHoaBCt_DH_K10_M641.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,736 3,440
312.2kB
DeHoaBCt_DH_K10_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,983 3,924
311.9kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo