Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,679 25,641
291.4kB
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,293 16,026
288.2kB
De-Toan-At.pdf
người gửi admin
07-05-2009 11,478 17,443
190.9kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,522 13,824
115.7kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,650 13,169
267.3kB
DeToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 5,235 10,408
199.4kB
DeVatliACt_DH_K10_M485.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,311 9,258
315.4kB
DeHoaACt_DH_K10_M419.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,575 5,061
288.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M596.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,619 5,142
289.6kB
DeHoaACt_DH_K10_M684.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,714 4,690
288.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M728.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,687 6,290
289.2kB
DeHoaACt_DH_K10_M815.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,946 5,767
289kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,386 9,914
154.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-05-2010 6,436 12,387
288.8kB
DaToanBct_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,197 7,553
301.8kB
DeToanBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,402 7,535
232.4kB
DeHoaBCt_DH_K10_M395.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,943 3,520
312.3kB
DeHoaBCt_DH_K10_M519.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,840 3,264
312.2kB
DeHoaBCt_DH_K10_M641.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,777 3,493
312.2kB
DeHoaBCt_DH_K10_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,021 4,055
311.9kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo