Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,553 25,566
291.4kB
De-Toan-At.pdf
người gửi admin
07-05-2009 11,428 17,415
190.9kB
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,240 15,981
288.2kB
DaToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 9,199 15,685
310.1kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,141 15,154
115.5kB
DaToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 19,785 14,476
233.6kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,464 13,800
115.7kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,593 12,914
267.3kB
DeHoaACt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-05-2010 6,385 12,333
288.8kB
DaVanCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,793 10,384
257.9kB
DeToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 5,174 10,378
199.4kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,330 9,889
154.9kB
DeVatliACt_DH_K10_M485.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,264 9,210
315.4kB
DaVatliACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 3,577 9,055
155.1kB
DaToanBct_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,159 7,525
301.8kB
DeToanBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,351 7,503
232.4kB
DeToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 7,921 7,066
182.3kB
De-Hoa-A_M175.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,662 7,036
267kB
De-Hoa-A_M327.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,765 6,665
269.4kB
DaToanDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,246 6,508
297.9kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo