Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,647 25,623
291.4kB
De-Toan-At.pdf
người gửi admin
07-05-2009 11,466 17,434
190.9kB
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,278 16,015
288.2kB
DaToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 9,241 15,703
310.1kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,175 15,173
115.5kB
DaToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 19,879 14,541
233.6kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,507 13,816
115.7kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,636 13,152
267.3kB
DeHoaACt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-05-2010 6,421 12,378
288.8kB
DaVanCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,821 10,426
257.9kB
DeToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 5,219 10,398
199.4kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,372 9,908
154.9kB
DeVatliACt_DH_K10_M485.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,293 9,249
315.4kB
DaVatliACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 3,610 9,077
155.1kB
DaToanBct_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,190 7,545
301.8kB
DeToanBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,387 7,526
232.4kB
DeToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 8,006 7,121
182.3kB
De-Hoa-A_M175.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,689 7,065
267kB
De-Hoa-A_M327.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,798 6,774
269.4kB
DeHoaBCt_DH_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,962 6,731
312.2kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo