Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,679 25,641
291.4kB
De-Vatli-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,361 4,823
288.9kB
De-Vatli-A_M915.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,115 4,918
288.5kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,522 13,824
115.7kB
De-Vatli-A_M135.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,446 5,709
290.6kB
De-Vatli-A_M257.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,267 5,052
288kB
De-Vatli-A_M486.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,779 5,783
288.3kB
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,293 16,026
288.2kB
De-Hoa-A_M596.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,656 6,213
267.3kB
De-Hoa-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,150 5,690
266.9kB
De-Hoa-A_M825.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,408 6,362
267.5kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,188 15,180
115.5kB
De-Hoa-A_M175.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,706 7,078
267kB
De-Hoa-A_M327.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,812 6,786
269.4kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,650 13,169
267.3kB
DeToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 5,235 10,408
199.4kB
DaToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 9,253 15,711
310.1kB
DeVatliACt_DH_K10_M642.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,423 4,127
315.6kB
DeVatliACt_DH_K10_M716.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,216 3,739
316.1kB
DeVatliACt_DH_K10_M927.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,801 4,694
315.6kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo