Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaAnhDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,450 1,979
145.5kB
DaAnhDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,836 3,624
167.4kB
DaDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,126 1,891
250.1kB
DaDiaCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,155 4,677
344.1kB
DaDucDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,606 1,017
167.4kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,456 2,638
132.8kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,334 9,889
154.9kB
DaHoaBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,063 1,828
132.9kB
DaHoaBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,493 5,007
154.9kB
DaNgaDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,966 1,971
145.4kB
DaNgaDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,705 995
167.4kB
DaNhatDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,585 1,029
167kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,144 15,154
115.5kB
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,556 25,566
291.4kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,464 13,801
115.7kB
DaPhapDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,915 2,107
145.5kB
DaPhapDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,771 965
167.4kB
DaSinhBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,086 1,580
132.5kB
DaSinhBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,455 4,853
154.8kB
DaSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,045 4,166
226.1kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo