Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaAnhDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,478 1,999
145.5kB
DaAnhDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,860 3,643
167.4kB
DaDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,158 1,911
250.1kB
DaDiaCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,190 4,695
344.1kB
DaDucDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,640 1,035
167.4kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,490 2,655
132.8kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,371 9,908
154.9kB
DaHoaBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,092 1,847
132.9kB
DaHoaBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,521 5,027
154.9kB
DaNgaDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,048 2,024
145.4kB
DaNgaDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,742 1,011
167.4kB
DaNhatDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,614 1,048
167kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,175 15,173
115.5kB
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,647 25,623
291.4kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,507 13,816
115.7kB
DaPhapDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,992 2,164
145.5kB
DaPhapDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,801 981
167.4kB
DaSinhBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,117 1,592
132.5kB
DaSinhBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,485 4,867
154.8kB
DaSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,076 4,216
226.1kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo