Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNgaDCt_CD_K10_M857.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,168 1,160
211.3kB
DeNgaDCt_CD_K10_M735.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,956 1,044
211.2kB
DeNgaDCt_CD_K10_M524.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,806 1,027
211.3kB
DeAnhDCt_CD_K10_M372.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,613 2,232
210.3kB
DeAnhDCt_CD_K10_M193.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,201 2,198
209.8kB
DaAnhDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,456 1,986
145.5kB
DeAnhDCt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,155 1,547
211kB
DeAnhDCt_CD_K10_M647.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,798 2,295
210kB
DeAnhDCt_CD_K10_M514.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,833 3,876
209.5kB
DeAnhDCt_CD_K10_M426.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,964 2,472
210.4kB
DeVanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,046 1,822
176.1kB
DaVanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,185 2,712
199kB
DaVanCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,065 3,263
199kB
DeVanCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,089 1,705
176.1kB
DeSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,951 1,484
162.3kB
DaSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,057 4,188
226.1kB
DaDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,139 1,896
250.1kB
DeDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,223 2,054
188.3kB
DeSinhBCt_CD_K10_M382.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,150 3,393
237kB
DeSinhBCt_CD_K10_M251.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,137 2,336
237.5kB
Trang 2 trên 9 (170 mục) < Trước 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo