Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNgaDCt_CD_K10_M857.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,224 1,183
211.3kB
DeNgaDCt_CD_K10_M735.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,018 1,070
211.2kB
DeNgaDCt_CD_K10_M524.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,878 1,055
211.3kB
DeAnhDCt_CD_K10_M372.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,675 2,263
210.3kB
DeAnhDCt_CD_K10_M193.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,252 2,237
209.8kB
DaAnhDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,510 2,015
145.5kB
DeAnhDCt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,213 1,580
211kB
DeAnhDCt_CD_K10_M647.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,845 2,330
210kB
DeAnhDCt_CD_K10_M514.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,880 3,921
209.5kB
DeAnhDCt_CD_K10_M426.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,020 2,508
210.4kB
DeVanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,102 1,850
176.1kB
DaVanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,243 2,741
199kB
DaVanCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,114 3,327
199kB
DeVanCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,140 1,732
176.1kB
DeSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,004 1,510
162.3kB
DaSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,108 4,243
226.1kB
DaDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,189 1,927
250.1kB
DeDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,277 2,107
188.3kB
DeSinhBCt_CD_K10_M382.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,219 3,528
237kB
DeSinhBCt_CD_K10_M251.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,192 2,392
237.5kB
Trang 2 trên 9 (170 mục) < Trước 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo