Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNgaDCt_CD_K10_M857.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,284 1,211
211.3kB
DeNgaDCt_CD_K10_M735.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,086 1,104
211.2kB
DeNgaDCt_CD_K10_M524.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,948 1,082
211.3kB
DeAnhDCt_CD_K10_M372.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,744 2,295
210.3kB
DeAnhDCt_CD_K10_M193.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,302 2,263
209.8kB
DaAnhDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,583 2,044
145.5kB
DeAnhDCt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,269 1,607
211kB
DeAnhDCt_CD_K10_M647.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,896 2,363
210kB
DeAnhDCt_CD_K10_M514.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,935 3,954
209.5kB
DeAnhDCt_CD_K10_M426.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,078 2,537
210.4kB
DeVanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,161 1,883
176.1kB
DaVanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,297 2,771
199kB
DaVanCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,177 3,409
199kB
DeVanCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,201 1,765
176.1kB
DeSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,079 1,546
162.3kB
DaSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,174 4,284
226.1kB
DaDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,259 1,964
250.1kB
DeDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,344 2,151
188.3kB
DeSinhBCt_CD_K10_M382.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,305 3,583
237kB
DeSinhBCt_CD_K10_M251.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,256 2,436
237.5kB
Trang 2 trên 9 (170 mục) < Trước 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo