Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNgaDCt_CD_K10_M857.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,140 1,151
211.3kB
DeNgaDCt_CD_K10_M735.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,926 1,029
211.2kB
DeNgaDCt_CD_K10_M524.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,781 1,016
211.3kB
DeAnhDCt_CD_K10_M372.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,593 2,215
210.3kB
DeAnhDCt_CD_K10_M193.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,182 2,189
209.8kB
DaAnhDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,436 1,972
145.5kB
DeAnhDCt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,132 1,535
211kB
DeAnhDCt_CD_K10_M647.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,780 2,278
210kB
DeAnhDCt_CD_K10_M514.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,811 3,861
209.5kB
DeAnhDCt_CD_K10_M426.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,945 2,455
210.4kB
DeVanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,023 1,810
176.1kB
DaVanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,157 2,696
199kB
DaVanCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,033 3,238
199kB
DeVanCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,059 1,695
176.1kB
DeSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,923 1,475
162.3kB
DaSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,034 4,144
226.1kB
DaDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,111 1,886
250.1kB
DeDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,191 2,012
188.3kB
DeSinhBCt_CD_K10_M382.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,130 3,018
237kB
DeSinhBCt_CD_K10_M251.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,109 2,288
237.5kB
Trang 2 trên 9 (170 mục) < Trước 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo