Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaSinhBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,208 1,640
132.5kB
DeSinhBCt_CD_K10_M864.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,174 2,785
237.1kB
DeSinhBCt_CD_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,784 2,434
237.2kB
DeSinhBCt_CD_K10_M527.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,039 3,744
237.3kB
DeSinhBCt_CD_K10_M416.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,800 2,170
237.4kB
DeHoaBCt_CD_K10_M247.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,215 3,247
255.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M179.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,051 2,332
256.4kB
DaHoaBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,186 1,892
132.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,893 2,663
256kB
DeHoaBCt_CD_K10_M862.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,863 2,169
255.3kB
DeHoaBCt_CD_K10_M725.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,798 1,910
255.8kB
DeHoaBCt_CD_K10_M513.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,966 2,260
256.3kB
DaToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,132 2,112
233.6kB
DeToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,232 2,218
182.3kB
DeHoaACt_CD_K10_M635.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,796 3,707
227.4kB
DeHoaACt_CD_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,891 3,163
227.1kB
DeHoaACt_CD_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,073 2,809
227.1kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,577 2,706
132.8kB
DeHoaACt_CD_K10_M941.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,980 2,694
227.6kB
DeHoaACt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,018 2,751
227kB
Trang 3 trên 9 (170 mục) < Trước 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo