Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaSinhBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,074 1,578
132.5kB
DeSinhBCt_CD_K10_M864.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,027 2,421
237.1kB
DeSinhBCt_CD_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,655 2,144
237.2kB
DeSinhBCt_CD_K10_M527.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,900 2,566
237.3kB
DeSinhBCt_CD_K10_M416.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,673 1,972
237.4kB
DeHoaBCt_CD_K10_M247.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,079 3,070
255.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M179.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,934 2,170
256.4kB
DaHoaBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,053 1,825
132.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,754 2,530
256kB
DeHoaBCt_CD_K10_M862.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,730 1,941
255.3kB
DeHoaBCt_CD_K10_M725.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,660 1,825
255.8kB
DeHoaBCt_CD_K10_M513.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,825 2,162
256.3kB
DaToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,993 2,033
233.6kB
DeToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,087 2,147
182.3kB
DeHoaACt_CD_K10_M635.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,636 3,603
227.4kB
DeHoaACt_CD_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,767 2,920
227.1kB
DeHoaACt_CD_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,936 2,601
227.1kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,443 2,634
132.8kB
DeHoaACt_CD_K10_M941.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,850 2,473
227.6kB
DeHoaACt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,890 2,540
227kB
Trang 3 trên 9 (170 mục) < Trước 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo