Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaSinhBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,143 1,608
132.5kB
DeSinhBCt_CD_K10_M864.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,105 2,723
237.1kB
DeSinhBCt_CD_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,720 2,366
237.2kB
DeSinhBCt_CD_K10_M527.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,979 3,674
237.3kB
DeSinhBCt_CD_K10_M416.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,739 2,115
237.4kB
DeHoaBCt_CD_K10_M247.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,150 3,197
255.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M179.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,998 2,282
256.4kB
DaHoaBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,116 1,861
132.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,825 2,620
256kB
DeHoaBCt_CD_K10_M862.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,799 2,101
255.3kB
DeHoaBCt_CD_K10_M725.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,730 1,874
255.8kB
DeHoaBCt_CD_K10_M513.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,905 2,229
256.3kB
DaToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,072 2,073
233.6kB
DeToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,162 2,184
182.3kB
DeHoaACt_CD_K10_M635.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,724 3,664
227.4kB
DeHoaACt_CD_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,831 3,103
227.1kB
DeHoaACt_CD_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,013 2,707
227.1kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,518 2,670
132.8kB
DeHoaACt_CD_K10_M941.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,919 2,625
227.6kB
DeHoaACt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,960 2,695
227kB
Trang 3 trên 9 (170 mục) < Trước 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo