Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaSinhBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,090 1,582
132.5kB
DeSinhBCt_CD_K10_M864.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,045 2,528
237.1kB
DeSinhBCt_CD_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,672 2,244
237.2kB
DeSinhBCt_CD_K10_M527.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,920 3,264
237.3kB
DeSinhBCt_CD_K10_M416.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,686 2,022
237.4kB
DeHoaBCt_CD_K10_M247.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,097 3,136
255.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M179.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,947 2,219
256.4kB
DaHoaBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,065 1,832
132.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,771 2,553
256kB
DeHoaBCt_CD_K10_M862.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,744 2,007
255.3kB
DeHoaBCt_CD_K10_M725.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,677 1,839
255.8kB
DeHoaBCt_CD_K10_M513.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,846 2,178
256.3kB
DaToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,011 2,042
233.6kB
DeToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,106 2,155
182.3kB
DeHoaACt_CD_K10_M635.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,665 3,623
227.4kB
DeHoaACt_CD_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,783 3,017
227.1kB
DeHoaACt_CD_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,956 2,623
227.1kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,463 2,639
132.8kB
DeHoaACt_CD_K10_M941.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,871 2,529
227.6kB
DeHoaACt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,909 2,604
227kB
Trang 3 trên 9 (170 mục) < Trước 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo