Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeHoaACt_CD_K10_M795.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,937 2,708
227.1kB
DeVatliACt_CD_K10_M794.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,225 2,523
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M681.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,931 1,703
267.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M572.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,976 1,409
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M317.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,737 1,575
266.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M246.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,907 1,468
266.3kB
DaVatliACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,236 2,229
133kB
DeVatliACt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,877 1,499
265.5kB
DaToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,378 2,671
233.6kB
DeToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,411 2,716
182.3kB
DeTrungDCt_DH_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,665 2,303
358.5kB
DeTrungDCt_DH_K10_M473.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,691 1,225
358.9kB
DeTrungDCt_DH_K10_M352.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,580 1,408
357.6kB
DaTrungDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,597 1,054
168.3kB
DeTrungDCt_DH_K10_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,610 1,253
359.6kB
DeTrungDCt_DH_K10_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,738 1,114
358.4kB
DeTrungDCt_DH_K10_M697.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,616 1,417
358.6kB
DeNhatDCt_DH_K10_M526.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,788 1,063
277.8kB
DeNhatDCt_DH_K10_M479.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,652 1,013
277.4kB
DeNhatDCt_DH_K10_M364.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,654 1,071
278.1kB
Trang 4 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 2 3 4 5 6 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo