Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeHoaACt_CD_K10_M795.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,064 2,882
227.1kB
DeVatliACt_CD_K10_M794.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,359 2,632
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M681.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,064 1,799
267.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M572.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,091 1,489
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M317.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,864 1,677
266.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M246.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,036 1,556
266.3kB
DaVatliACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,370 2,298
133kB
DeVatliACt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,012 1,595
265.5kB
DaToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,499 2,746
233.6kB
DeToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,532 2,792
182.3kB
DeTrungDCt_DH_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,818 2,392
358.5kB
DeTrungDCt_DH_K10_M473.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,839 1,320
358.9kB
DeTrungDCt_DH_K10_M352.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,708 1,519
357.6kB
DaTrungDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,745 1,124
168.3kB
DeTrungDCt_DH_K10_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,762 1,355
359.6kB
DeTrungDCt_DH_K10_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,893 1,204
358.4kB
DeTrungDCt_DH_K10_M697.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,762 1,538
358.6kB
DeNhatDCt_DH_K10_M526.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,928 1,136
277.8kB
DeNhatDCt_DH_K10_M479.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,787 1,083
277.4kB
DeNhatDCt_DH_K10_M364.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,804 1,142
278.1kB
Trang 4 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 2 3 4 5 6 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo