Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeHoaACt_CD_K10_M795.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,003 2,826
227.1kB
DeVatliACt_CD_K10_M794.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,299 2,587
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M681.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,004 1,761
267.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M572.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,036 1,457
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M317.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,803 1,641
266.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M246.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,981 1,516
266.3kB
DaVatliACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,306 2,263
133kB
DeVatliACt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,946 1,555
265.5kB
DaToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,437 2,711
233.6kB
DeToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,478 2,756
182.3kB
DeTrungDCt_DH_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,753 2,362
358.5kB
DeTrungDCt_DH_K10_M473.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,773 1,277
358.9kB
DeTrungDCt_DH_K10_M352.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,652 1,484
357.6kB
DaTrungDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,676 1,096
168.3kB
DeTrungDCt_DH_K10_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,693 1,308
359.6kB
DeTrungDCt_DH_K10_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,833 1,167
358.4kB
DeTrungDCt_DH_K10_M697.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,695 1,496
358.6kB
DeNhatDCt_DH_K10_M526.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,868 1,105
277.8kB
DeNhatDCt_DH_K10_M479.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,719 1,051
277.4kB
DeNhatDCt_DH_K10_M364.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,731 1,112
278.1kB
Trang 4 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 2 3 4 5 6 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo