Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeHoaACt_CD_K10_M795.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,955 2,736
227.1kB
DeVatliACt_CD_K10_M794.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,245 2,538
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M681.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,951 1,721
267.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M572.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,990 1,417
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M317.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,753 1,593
266.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M246.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,925 1,481
266.3kB
DaVatliACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,255 2,236
133kB
DeVatliACt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,895 1,509
265.5kB
DaToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,391 2,679
233.6kB
DeToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,426 2,724
182.3kB
DeTrungDCt_DH_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,688 2,314
358.5kB
DeTrungDCt_DH_K10_M473.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,709 1,234
358.9kB
DeTrungDCt_DH_K10_M352.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,592 1,430
357.6kB
DaTrungDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,616 1,064
168.3kB
DeTrungDCt_DH_K10_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,625 1,264
359.6kB
DeTrungDCt_DH_K10_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,766 1,124
358.4kB
DeTrungDCt_DH_K10_M697.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,636 1,437
358.6kB
DeNhatDCt_DH_K10_M526.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,807 1,070
277.8kB
DeNhatDCt_DH_K10_M479.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,669 1,019
277.4kB
DeNhatDCt_DH_K10_M364.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,673 1,079
278.1kB
Trang 4 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 2 3 4 5 6 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo