Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNhatDCt_DH_K10_M142.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,867 1,240
277.4kB
DaNhatDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,707 1,098
167kB
DeNhatDCt_DH_K10_M953.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,728 1,120
277.5kB
DeNhatDCt_DH_K10_M715.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,668 1,040
276.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M417.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,902 1,077
246.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,836 1,039
246.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M162.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,721 1,764
246.3kB
DaNgaDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,846 1,063
167.4kB
DeNgaDCt_DH_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,800 991
247.1kB
DeNgaDCt_DH_K10_M819.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,933 1,015
246.7kB
DeNgaDCt_DH_K10_M685.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,783 1,078
247kB
DeDucDCt_DH_K10_M497.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,812 1,061
232.1kB
DeDucDCt_DH_K10_M314.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,686 1,111
231.8kB
DeDucDCt_DH_K10_M275.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,930 1,043
231.8kB
DaDucDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,729 1,083
167.4kB
DeDucDCt_DH_K10_M924.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,820 1,083
232.1kB
DeDucDCt_DH_K10_M816.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,713 1,031
232.3kB
DeDucDCt_DH_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,627 1,101
232.3kB
DePhapDCt_DH_K10_M147.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,022 1,254
223.3kB
DaPhapDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,894 1,025
167.4kB
Trang 5 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 3 4 5 6 7 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo