Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNhatDCt_DH_K10_M142.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,805 1,213
277.4kB
DaNhatDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,644 1,065
167kB
DeNhatDCt_DH_K10_M953.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,672 1,089
277.5kB
DeNhatDCt_DH_K10_M715.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,605 1,009
276.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M417.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,835 1,039
246.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,765 1,008
246.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M162.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,649 1,672
246.3kB
DaNgaDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,777 1,030
167.4kB
DeNgaDCt_DH_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,734 956
247.1kB
DeNgaDCt_DH_K10_M819.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,867 982
246.7kB
DeNgaDCt_DH_K10_M685.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,722 1,045
247kB
DeDucDCt_DH_K10_M497.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,750 1,029
232.1kB
DeDucDCt_DH_K10_M314.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,622 1,078
231.8kB
DeDucDCt_DH_K10_M275.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,867 1,009
231.8kB
DaDucDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,672 1,050
167.4kB
DeDucDCt_DH_K10_M924.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,753 1,052
232.1kB
DeDucDCt_DH_K10_M816.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,651 998
232.3kB
DeDucDCt_DH_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,565 1,069
232.3kB
DePhapDCt_DH_K10_M147.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,958 1,229
223.3kB
DaPhapDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,833 1,000
167.4kB
Trang 5 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 3 4 5 6 7 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo