Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNhatDCt_DH_K10_M142.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,744 1,185
277.4kB
DaNhatDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,593 1,036
167kB
DeNhatDCt_DH_K10_M953.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,618 1,058
277.5kB
DeNhatDCt_DH_K10_M715.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,549 984
276.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M417.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,783 1,015
246.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,693 978
246.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M162.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,589 1,630
246.3kB
DaNgaDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,717 999
167.4kB
DeNgaDCt_DH_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,678 920
247.1kB
DeNgaDCt_DH_K10_M819.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,814 958
246.7kB
DeNgaDCt_DH_K10_M685.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,661 1,015
247kB
DeDucDCt_DH_K10_M497.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,691 1,000
232.1kB
DeDucDCt_DH_K10_M314.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,564 1,049
231.8kB
DeDucDCt_DH_K10_M275.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,806 980
231.8kB
DaDucDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,614 1,023
167.4kB
DeDucDCt_DH_K10_M924.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,690 1,024
232.1kB
DeDucDCt_DH_K10_M816.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,596 968
232.3kB
DeDucDCt_DH_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,511 1,038
232.3kB
DePhapDCt_DH_K10_M147.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,903 1,197
223.3kB
DaPhapDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,777 971
167.4kB
Trang 5 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 3 4 5 6 7 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo