Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNhatDCt_DH_K10_M142.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,726 1,173
277.4kB
DaNhatDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,574 1,025
167kB
DeNhatDCt_DH_K10_M953.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,592 1,050
277.5kB
DeNhatDCt_DH_K10_M715.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,531 976
276.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M417.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,761 1,004
246.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,673 970
246.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M162.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,562 961
246.3kB
DaNgaDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,691 991
167.4kB
DeNgaDCt_DH_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,656 912
247.1kB
DeNgaDCt_DH_K10_M819.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,791 947
246.7kB
DeNgaDCt_DH_K10_M685.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,636 1,006
247kB
DeDucDCt_DH_K10_M497.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,667 991
232.1kB
DeDucDCt_DH_K10_M314.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,551 1,039
231.8kB
DeDucDCt_DH_K10_M275.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,784 973
231.8kB
DaDucDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,592 1,013
167.4kB
DeDucDCt_DH_K10_M924.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,668 1,017
232.1kB
DeDucDCt_DH_K10_M816.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,571 958
232.3kB
DeDucDCt_DH_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,491 1,029
232.3kB
DePhapDCt_DH_K10_M147.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,882 1,191
223.3kB
DaPhapDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,758 962
167.4kB
Trang 5 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 3 4 5 6 7 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo