Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
De-Vatli-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,378 4,832
288.9kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,673 13,200
267.3kB
De-Hoa-A_M327.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,829 6,811
269.4kB
De-Hoa-A_M175.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,726 7,088
267kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,207 15,190
115.5kB
De-Hoa-A_M825.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,424 6,378
267.5kB
De-Hoa-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,163 5,703
266.9kB
De-Hoa-A_M596.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,675 6,236
267.3kB
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,709 25,663
291.4kB
De-Toan-At.pdf
người gửi admin
07-05-2009 11,496 17,453
190.9kB
Trang 9 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 5 6 7 8 9
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo