Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
De-Vatli-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,309 4,775
288.9kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,577 12,839
267.3kB
De-Hoa-A_M327.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,750 6,640
269.4kB
De-Hoa-A_M175.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,647 7,018
267kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,128 15,147
115.5kB
De-Hoa-A_M825.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,346 6,121
267.5kB
De-Hoa-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,103 5,609
266.9kB
De-Hoa-A_M596.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,585 5,886
267.3kB
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,534 25,544
291.4kB
De-Toan-At.pdf
người gửi admin
07-05-2009 11,410 17,409
190.9kB
Trang 9 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 5 6 7 8 9
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo