Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
De-Vatli-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,442 4,868
288.9kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,752 13,274
267.3kB
De-Hoa-A_M327.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,893 6,859
269.4kB
De-Hoa-A_M175.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,792 7,134
267kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,270 15,223
115.5kB
De-Hoa-A_M825.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,494 6,435
267.5kB
De-Hoa-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,231 5,746
266.9kB
De-Hoa-A_M596.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,743 6,304
267.3kB
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,871 25,755
291.4kB
De-Toan-At.pdf
người gửi admin
07-05-2009 11,584 17,489
190.9kB
Trang 9 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 5 6 7 8 9
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo