Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,871 25,755
291.4kB
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,384 16,073
288.2kB
De-Toan-At.pdf
người gửi admin
07-05-2009 11,584 17,489
190.9kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,638 13,869
115.7kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,752 13,274
267.3kB
DeToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 5,336 10,451
199.4kB
DeVatliACt_DH_K10_M485.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,386 9,302
315.4kB
DeHoaACt_DH_K10_M419.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,664 5,130
288.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M596.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,707 5,244
289.6kB
DeHoaACt_DH_K10_M684.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,802 4,744
288.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M728.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,778 6,387
289.2kB
DeHoaACt_DH_K10_M815.pdf
người gửi admin
07-05-2010 3,040 5,816
289kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,477 9,953
154.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-05-2010 6,522 12,444
288.8kB
DaToanBct_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,274 7,586
301.8kB
DeToanBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,474 7,580
232.4kB
DeHoaBCt_DH_K10_M395.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,028 3,586
312.3kB
DeHoaBCt_DH_K10_M519.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,927 3,308
312.2kB
DeHoaBCt_DH_K10_M641.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,861 3,561
312.2kB
DeHoaBCt_DH_K10_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,099 4,128
311.9kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo