Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,584 25,580
291.4kB
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,252 15,993
288.2kB
De-Toan-At.pdf
người gửi admin
07-05-2009 11,438 17,421
190.9kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,477 13,805
115.7kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,609 12,996
267.3kB
DeToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 5,190 10,387
199.4kB
DeVatliACt_DH_K10_M485.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,273 9,221
315.4kB
DeHoaACt_DH_K10_M419.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,536 4,979
288.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M596.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,582 5,036
289.6kB
DeHoaACt_DH_K10_M684.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,674 4,645
288.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M728.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,640 6,202
289.2kB
DeHoaACt_DH_K10_M815.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,912 5,732
289kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,345 9,897
154.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-05-2010 6,399 12,357
288.8kB
DaToanBct_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,164 7,532
301.8kB
DeToanBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,369 7,510
232.4kB
DeHoaBCt_DH_K10_M395.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,907 3,440
312.3kB
DeHoaBCt_DH_K10_M519.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,803 3,233
312.2kB
DeHoaBCt_DH_K10_M641.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,745 3,451
312.2kB
DeHoaBCt_DH_K10_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,987 3,961
311.9kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo