Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,709 25,663
291.4kB
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,313 16,037
288.2kB
De-Toan-At.pdf
người gửi admin
07-05-2009 11,496 17,452
190.9kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,542 13,833
115.7kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,673 13,200
267.3kB
DeToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 5,257 10,419
199.4kB
DeVatliACt_DH_K10_M485.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,324 9,271
315.4kB
DeHoaACt_DH_K10_M419.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,592 5,079
288.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M596.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,638 5,171
289.6kB
DeHoaACt_DH_K10_M684.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,730 4,701
288.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M728.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,703 6,316
289.2kB
DeHoaACt_DH_K10_M815.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,960 5,778
289kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,408 9,923
154.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-05-2010 6,459 12,400
288.8kB
DaToanBct_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,212 7,559
301.8kB
DeToanBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,419 7,547
232.4kB
DeHoaBCt_DH_K10_M395.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,964 3,536
312.3kB
DeHoaBCt_DH_K10_M519.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,860 3,274
312.2kB
DeHoaBCt_DH_K10_M641.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,794 3,517
312.2kB
DeHoaBCt_DH_K10_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,037 4,072
311.9kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo