Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,536 25,545
291.4kB
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,226 15,969
288.2kB
De-Toan-At.pdf
người gửi admin
07-05-2009 11,413 17,410
190.9kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,448 13,795
115.7kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,579 12,839
267.3kB
DeToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 5,163 10,371
199.4kB
DeVatliACt_DH_K10_M485.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,249 9,201
315.4kB
DeHoaACt_DH_K10_M419.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,512 4,878
288.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M596.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,560 4,980
289.6kB
DeHoaACt_DH_K10_M684.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,651 4,585
288.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M728.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,617 6,064
289.2kB
DeHoaACt_DH_K10_M815.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,890 5,678
289kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,314 9,882
154.9kB
DeHoaACt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-05-2010 6,371 12,318
288.8kB
DaToanBct_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,146 7,520
301.8kB
DeToanBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,339 7,496
232.4kB
DeHoaBCt_DH_K10_M395.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,881 3,389
312.3kB
DeHoaBCt_DH_K10_M519.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,781 3,200
312.2kB
DeHoaBCt_DH_K10_M641.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,722 3,414
312.2kB
DeHoaBCt_DH_K10_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,970 3,878
311.9kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo