Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaHoaBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,493 5,007
154.9kB
DeHoaBCt_DH_K10_M174.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,174 4,363
312.2kB
DeHoaBCt_DH_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,930 6,538
312.2kB
DeSinhBCt_DH_K10_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,652 2,627
309.7kB
DeSinhBCt_DH_K10_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,814 3,639
309.8kB
DeSinhBCt_DH_K10_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,698 3,429
309.4kB
DaSinhBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,455 4,853
154.8kB
DeSinhBCt_DH_K10_M381.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,894 3,307
309.5kB
DeSinhBCt_DH_K10_M473.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,774 3,140
309.6kB
DeSinhBCt_DH_K10_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,939 6,294
310kB
DeVanCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,068 3,125
215kB
DaVanCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,796 10,387
257.9kB
DeSuCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,897 2,620
194.8kB
DaSuCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,425 5,255
297.9kB
DeDiaCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,660 3,129
273.5kB
DaDiaCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,155 4,677
344.1kB
DeToanDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,519 6,083
227.4kB
DaToanDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,249 6,509
297.9kB
DaVanDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,277 4,581
246.5kB
DeVanDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,442 3,605
204.2kB
Trang 2 trên 9 (170 mục) < Trước 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo