Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaHoaBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,587 5,061
154.9kB
DeHoaBCt_DH_K10_M174.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,277 4,465
312.2kB
DeHoaBCt_DH_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,034 6,823
312.2kB
DeSinhBCt_DH_K10_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,739 2,768
309.7kB
DeSinhBCt_DH_K10_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,915 3,804
309.8kB
DeSinhBCt_DH_K10_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,784 3,547
309.4kB
DaSinhBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,546 4,901
154.8kB
DeSinhBCt_DH_K10_M381.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,972 3,666
309.5kB
DeSinhBCt_DH_K10_M473.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,864 3,281
309.6kB
DeSinhBCt_DH_K10_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,031 6,393
310kB
DeVanCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,172 3,189
215kB
DaVanCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,885 10,496
257.9kB
DeSuCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,978 2,667
194.8kB
DaSuCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,514 5,338
297.9kB
DeDiaCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,744 3,176
273.5kB
DaDiaCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,253 4,738
344.1kB
DeToanDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,606 6,138
227.4kB
DaToanDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,341 6,558
297.9kB
DaVanDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,370 4,636
246.5kB
DeVanDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,545 3,652
204.2kB
Trang 2 trên 9 (170 mục) < Trước 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo