Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeAnhDCt_DH_K10_M529.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,302 1,856
212.4kB
DeAnhDCt_DH_K10_M693.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,412 1,865
212.4kB
DeAnhDCt_DH_K10_M857.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,366 1,875
212.4kB
DaAnhDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,833 3,622
167.4kB
DeAnhDCt_DH_K10_M184.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,464 1,925
213.3kB
DeAnhDCt_DH_K10_M358.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,756 2,349
214.2kB
DeAnhDCt_DH_K10_M461.pdf
người gửi admin
07-10-2010 5,786 4,279
211.8kB
DePhapDCt_DH_K10_M395.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,610 782
223.5kB
DePhapDCt_DH_K10_M584.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,618 759
222.7kB
DePhapDCt_DH_K10_M651.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,510 761
223.5kB
DePhapDCt_DH_K10_M725.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,512 789
223kB
DePhapDCt_DH_K10_M946.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,509 789
223.5kB
DaPhapDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,767 964
167.4kB
DePhapDCt_DH_K10_M147.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,891 1,194
223.3kB
DeDucDCt_DH_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,499 1,032
232.3kB
DeDucDCt_DH_K10_M816.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,580 960
232.3kB
DeDucDCt_DH_K10_M924.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,677 1,020
232.1kB
DaDucDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,604 1,015
167.4kB
DeDucDCt_DH_K10_M275.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,793 976
231.8kB
DeDucDCt_DH_K10_M314.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,556 1,041
231.8kB
Trang 3 trên 9 (170 mục) < Trước 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo