Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeDucDCt_DH_K10_M497.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,682 997
232.1kB
DeNgaDCt_DH_K10_M685.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,650 1,010
247kB
DeNgaDCt_DH_K10_M819.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,804 952
246.7kB
DeNgaDCt_DH_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,669 917
247.1kB
DaNgaDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,705 996
167.4kB
DeNgaDCt_DH_K10_M162.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,575 1,628
246.3kB
DeNgaDCt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,685 973
246.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M417.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,775 1,008
246.9kB
DeNhatDCt_DH_K10_M715.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,542 980
276.9kB
DeNhatDCt_DH_K10_M953.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,603 1,054
277.5kB
DaNhatDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,585 1,029
167kB
DeNhatDCt_DH_K10_M142.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,738 1,179
277.4kB
DeNhatDCt_DH_K10_M364.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,663 1,075
278.1kB
DeNhatDCt_DH_K10_M479.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,666 1,016
277.4kB
DeNhatDCt_DH_K10_M526.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,797 1,068
277.8kB
DeTrungDCt_DH_K10_M697.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,625 1,432
358.6kB
DeTrungDCt_DH_K10_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,754 1,119
358.4kB
DeTrungDCt_DH_K10_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,617 1,258
359.6kB
DaTrungDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,607 1,059
168.3kB
DeTrungDCt_DH_K10_M352.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,588 1,425
357.6kB
Trang 4 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 2 3 4 5 6 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo