Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeDucDCt_DH_K10_M497.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,788 1,046
232.1kB
DeNgaDCt_DH_K10_M685.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,758 1,065
247kB
DeNgaDCt_DH_K10_M819.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,901 999
246.7kB
DeNgaDCt_DH_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,768 976
247.1kB
DaNgaDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,811 1,050
167.4kB
DeNgaDCt_DH_K10_M162.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,691 1,724
246.3kB
DeNgaDCt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,800 1,027
246.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M417.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,869 1,056
246.9kB
DeNhatDCt_DH_K10_M715.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,638 1,025
276.9kB
DeNhatDCt_DH_K10_M953.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,706 1,109
277.5kB
DaNhatDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,678 1,085
167kB
DeNhatDCt_DH_K10_M142.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,840 1,229
277.4kB
DeNhatDCt_DH_K10_M364.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,770 1,129
278.1kB
DeNhatDCt_DH_K10_M479.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,753 1,067
277.4kB
DeNhatDCt_DH_K10_M526.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,904 1,123
277.8kB
DeTrungDCt_DH_K10_M697.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,730 1,522
358.6kB
DeTrungDCt_DH_K10_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,872 1,189
358.4kB
DeTrungDCt_DH_K10_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,731 1,337
359.6kB
DaTrungDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,721 1,113
168.3kB
DeTrungDCt_DH_K10_M352.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,687 1,508
357.6kB
Trang 4 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 2 3 4 5 6 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo