Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_DH_K10_M473.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,829 1,315
358.9kB
DeTrungDCt_DH_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,810 2,388
358.5kB
DeToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,523 2,785
182.3kB
DaToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,486 2,741
233.6kB
DeVatliACt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,998 1,588
265.5kB
DaVatliACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,356 2,291
133kB
DeVatliACt_CD_K10_M246.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,027 1,548
266.3kB
DeVatliACt_CD_K10_M317.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,852 1,670
266.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M572.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,081 1,483
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M681.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,054 1,793
267.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M794.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,349 2,620
266.4kB
DeHoaACt_CD_K10_M795.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,055 2,874
227.1kB
DeHoaACt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,009 2,741
227kB
DeHoaACt_CD_K10_M941.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,973 2,687
227.6kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,570 2,699
132.8kB
DeHoaACt_CD_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,066 2,795
227.1kB
DeHoaACt_CD_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,881 3,152
227.1kB
DeHoaACt_CD_K10_M635.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,787 3,702
227.4kB
DeToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,220 2,213
182.3kB
DaToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,123 2,099
233.6kB
Trang 5 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 3 4 5 6 7 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo