Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_DH_K10_M473.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,701 1,228
358.9kB
DeTrungDCt_DH_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,675 2,306
358.5kB
DeToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,418 2,719
182.3kB
DaToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,387 2,675
233.6kB
DeVatliACt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,890 1,501
265.5kB
DaVatliACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,244 2,233
133kB
DeVatliACt_CD_K10_M246.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,917 1,475
266.3kB
DeVatliACt_CD_K10_M317.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,746 1,584
266.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M572.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,984 1,414
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M681.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,942 1,712
267.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M794.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,235 2,529
266.4kB
DeHoaACt_CD_K10_M795.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,948 2,725
227.1kB
DeHoaACt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,899 2,576
227kB
DeHoaACt_CD_K10_M941.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,861 2,495
227.6kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,453 2,638
132.8kB
DeHoaACt_CD_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,948 2,612
227.1kB
DeHoaACt_CD_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,777 2,980
227.1kB
DeHoaACt_CD_K10_M635.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,650 3,613
227.4kB
DeToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,095 2,149
182.3kB
DaToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,001 2,036
233.6kB
Trang 5 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 3 4 5 6 7 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo