Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
De-Vatli-A_M257.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,214 5,018
288kB
De-Vatli-A_M486.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,728 5,755
288.3kB
De-Hoa-A_M596.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,608 5,993
267.3kB
De-Hoa-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,116 5,640
266.9kB
De-Hoa-A_M825.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,361 6,206
267.5kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,144 15,154
115.5kB
De-Hoa-A_M175.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,663 7,038
267kB
De-Hoa-A_M327.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,766 6,668
269.4kB
De-Vatli-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,321 4,784
288.9kB
De-Vatli-A_M915.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,058 4,887
288.5kB
Trang 9 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 5 6 7 8 9
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo