Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
De-Vatli-A_M257.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,331 5,089
288kB
De-Vatli-A_M486.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,835 5,821
288.3kB
De-Hoa-A_M596.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,710 6,265
267.3kB
De-Hoa-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,196 5,726
266.9kB
De-Hoa-A_M825.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,465 6,403
267.5kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,239 15,206
115.5kB
De-Hoa-A_M175.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,760 7,111
267kB
De-Hoa-A_M327.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,866 6,837
269.4kB
De-Vatli-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,410 4,850
288.9kB
De-Vatli-A_M915.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,171 4,947
288.5kB
Trang 9 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 5 6 7 8 9
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo