Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,534 25,544
291.4kB
De-Toan-At.pdf
người gửi admin
07-05-2009 11,410 17,409
190.9kB
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,224 15,968
288.2kB
DaToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 9,188 15,679
310.1kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,128 15,147
115.5kB
DaToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 19,759 14,456
233.6kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,446 13,795
115.7kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,577 12,839
267.3kB
DeHoaACt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-05-2010 6,370 12,318
288.8kB
DaVanCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,780 10,374
257.9kB
DeToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 5,163 10,371
199.4kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,314 9,882
154.9kB
DeVatliACt_DH_K10_M485.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,249 9,201
315.4kB
DaVatliACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 3,565 9,051
155.1kB
DaToanBct_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,146 7,520
301.8kB
DeToanBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,339 7,496
232.4kB
DeToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 7,898 7,051
182.3kB
De-Hoa-A_M175.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,647 7,018
267kB
De-Hoa-A_M327.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,750 6,640
269.4kB
DaToanDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,237 6,502
297.9kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo