Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,709 25,663
291.4kB
De-Toan-At.pdf
người gửi admin
07-05-2009 11,496 17,452
190.9kB
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,313 16,037
288.2kB
DaToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 9,277 15,722
310.1kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,207 15,190
115.5kB
DaToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 19,939 14,574
233.6kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,542 13,833
115.7kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,673 13,200
267.3kB
DeHoaACt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-05-2010 6,459 12,400
288.8kB
DaVanCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,855 10,462
257.9kB
DeToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 5,257 10,419
199.4kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,408 9,923
154.9kB
DeVatliACt_DH_K10_M485.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,324 9,271
315.4kB
DaVatliACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 3,642 9,091
155.1kB
DaToanBct_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,212 7,559
301.8kB
DeToanBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,419 7,547
232.4kB
DeToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 8,064 7,145
182.3kB
De-Hoa-A_M175.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,726 7,088
267kB
De-Hoa-A_M327.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,829 6,811
269.4kB
DeHoaBCt_DH_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,992 6,776
312.2kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo