Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,845 25,738
291.4kB
De-Toan-At.pdf
người gửi admin
07-05-2009 11,566 17,485
190.9kB
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,373 16,068
288.2kB
DaToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 9,339 15,751
310.1kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,255 15,215
115.5kB
DaToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 20,071 14,650
233.6kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,623 13,864
115.7kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,732 13,261
267.3kB
DeHoaACt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-05-2010 6,512 12,439
288.8kB
DaVanCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,903 10,508
257.9kB
DeToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 5,326 10,445
199.4kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,468 9,948
154.9kB
DeVatliACt_DH_K10_M485.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,376 9,299
315.4kB
DaVatliACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 3,690 9,119
155.1kB
DaToanBct_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,266 7,583
301.8kB
DeToanBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,464 7,577
232.4kB
DeToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 8,189 7,220
182.3kB
De-Hoa-A_M175.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,779 7,124
267kB
De-Hoa-A_M327.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,882 6,854
269.4kB
DeHoaBCt_DH_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,054 6,841
312.2kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo