Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,578 25,576
291.4kB
De-Toan-At.pdf
người gửi admin
07-05-2009 11,435 17,416
190.9kB
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,247 15,991
288.2kB
DaToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 9,211 15,685
310.1kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,148 15,156
115.5kB
DaToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 19,811 14,496
233.6kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,473 13,803
115.7kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,604 12,976
267.3kB
DeHoaACt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-05-2010 6,393 12,353
288.8kB
DaVanCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,797 10,389
257.9kB
DeToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 5,187 10,384
199.4kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,341 9,894
154.9kB
DeVatliACt_DH_K10_M485.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,270 9,216
315.4kB
DaVatliACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 3,586 9,059
155.1kB
DaToanBct_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,162 7,530
301.8kB
DeToanBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,365 7,507
232.4kB
DeToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 7,942 7,078
182.3kB
De-Hoa-A_M175.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,667 7,041
267kB
De-Hoa-A_M327.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,773 6,688
269.4kB
DeHoaBCt_DH_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,935 6,598
312.2kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo