Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 20,081 14,661
233.6kB
DeToanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 8,203 7,230
182.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M483.pdf
người gửi admin
07-16-2010 4,467 3,517
292.2kB
DeTrungDCt_CD_K10_M359.pdf
người gửi admin
07-16-2010 4,044 2,706
309.3kB
DeTrungDCt_CD_K10_M187.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,562 2,643
292.3kB
DaTrungDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,765 2,564
146.4kB
DeTrungDCt_CD_K10_M962.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,449 2,494
291.5kB
DeTrungDCt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,597 2,512
292.1kB
DeTrungDCt_CD_K10_M736.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,533 2,462
309.4kB
DePhapDCt_CD_K10_M293.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,661 2,449
197.1kB
DePhapDCt_CD_K10_M137.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,308 2,368
196.4kB
DaPhapDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,166 2,264
145.5kB
DePhapDCt_CD_K10_M974.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,182 2,148
196.6kB
DePhapDCt_CD_K10_M815.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,016 2,069
197.3kB
DePhapDCt_CD_K10_M759.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,031 2,093
196.7kB
DePhapDCt_CD_K10_M642.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,231 2,140
196.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M496.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,981 2,061
211.8kB
DeNgaDCt_CD_K10_M281.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,122 2,157
211.1kB
DaNgaDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,217 2,126
145.4kB
DeNgaDCt_CD_K10_M928.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,208 2,208
211.5kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo