Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNgaDCt_CD_K10_M857.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,154 1,157
211.3kB
DeNgaDCt_CD_K10_M735.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,941 1,036
211.2kB
DeNgaDCt_CD_K10_M524.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,797 1,024
211.3kB
DeAnhDCt_CD_K10_M372.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,607 2,224
210.3kB
DeAnhDCt_CD_K10_M193.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,195 2,195
209.8kB
DaAnhDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,450 1,979
145.5kB
DeAnhDCt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,146 1,543
211kB
DeAnhDCt_CD_K10_M647.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,794 2,287
210kB
DeAnhDCt_CD_K10_M514.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,826 3,869
209.5kB
DeAnhDCt_CD_K10_M426.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,955 2,464
210.4kB
DeVanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,034 1,817
176.1kB
DaVanDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,174 2,704
199kB
DaVanCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,053 3,249
199kB
DeVanCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,081 1,701
176.1kB
DeSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,939 1,480
162.3kB
DaSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,045 4,166
226.1kB
DaDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,126 1,891
250.1kB
DeDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,210 2,036
188.3kB
DeSinhBCt_CD_K10_M382.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,142 3,256
237kB
DeSinhBCt_CD_K10_M251.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,124 2,322
237.5kB
Trang 2 trên 9 (170 mục) < Trước 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo