Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaSinhBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,117 1,592
132.5kB
DeSinhBCt_CD_K10_M864.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,071 2,663
237.1kB
DeSinhBCt_CD_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,693 2,321
237.2kB
DeSinhBCt_CD_K10_M527.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,951 3,611
237.3kB
DeSinhBCt_CD_K10_M416.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,709 2,089
237.4kB
DeHoaBCt_CD_K10_M247.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,121 3,173
255.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M179.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,972 2,254
256.4kB
DaHoaBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,092 1,847
132.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,801 2,594
256kB
DeHoaBCt_CD_K10_M862.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,769 2,069
255.3kB
DeHoaBCt_CD_K10_M725.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,701 1,861
255.8kB
DeHoaBCt_CD_K10_M513.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,871 2,207
256.3kB
DaToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,038 2,056
233.6kB
DeToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,132 2,168
182.3kB
DeHoaACt_CD_K10_M635.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,693 3,644
227.4kB
DeHoaACt_CD_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,806 3,068
227.1kB
DeHoaACt_CD_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,982 2,653
227.1kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,490 2,655
132.8kB
DeHoaACt_CD_K10_M941.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,896 2,597
227.6kB
DeHoaACt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,929 2,667
227kB
Trang 3 trên 9 (170 mục) < Trước 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo