Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaSinhBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,086 1,580
132.5kB
DeSinhBCt_CD_K10_M864.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,037 2,479
237.1kB
DeSinhBCt_CD_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,668 2,196
237.2kB
DeSinhBCt_CD_K10_M527.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,912 2,896
237.3kB
DeSinhBCt_CD_K10_M416.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,683 2,004
237.4kB
DeHoaBCt_CD_K10_M247.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,090 3,110
255.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M179.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,945 2,214
256.4kB
DaHoaBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,063 1,828
132.9kB
DeHoaBCt_CD_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,765 2,544
256kB
DeHoaBCt_CD_K10_M862.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,742 1,982
255.3kB
DeHoaBCt_CD_K10_M725.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,673 1,832
255.8kB
DeHoaBCt_CD_K10_M513.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,839 2,170
256.3kB
DaToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,002 2,037
233.6kB
DeToanBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,100 2,149
182.3kB
DeHoaACt_CD_K10_M635.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,654 3,616
227.4kB
DeHoaACt_CD_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,780 2,993
227.1kB
DeHoaACt_CD_K10_M268.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,950 2,615
227.1kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,456 2,638
132.8kB
DeHoaACt_CD_K10_M941.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,864 2,504
227.6kB
DeHoaACt_CD_K10_M824.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,901 2,586
227kB
Trang 3 trên 9 (170 mục) < Trước 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo