Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeHoaACt_CD_K10_M795.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,948 2,729
227.1kB
DeVatliACt_CD_K10_M794.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,237 2,531
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M681.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,944 1,713
267.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M572.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,988 1,414
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M317.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,748 1,584
266.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M246.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,919 1,475
266.3kB
DaVatliACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,246 2,233
133kB
DeVatliACt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,891 1,501
265.5kB
DaToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,389 2,675
233.6kB
DeToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,418 2,720
182.3kB
DeTrungDCt_DH_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,677 2,308
358.5kB
DeTrungDCt_DH_K10_M473.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,703 1,228
358.9kB
DeTrungDCt_DH_K10_M352.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,588 1,425
357.6kB
DaTrungDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,607 1,059
168.3kB
DeTrungDCt_DH_K10_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,617 1,258
359.6kB
DeTrungDCt_DH_K10_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,754 1,119
358.4kB
DeTrungDCt_DH_K10_M697.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,625 1,432
358.6kB
DeNhatDCt_DH_K10_M526.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,797 1,068
277.8kB
DeNhatDCt_DH_K10_M479.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,666 1,016
277.4kB
DeNhatDCt_DH_K10_M364.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,663 1,075
278.1kB
Trang 4 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 2 3 4 5 6 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo