Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeHoaACt_CD_K10_M795.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,038 2,860
227.1kB
DeVatliACt_CD_K10_M794.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,334 2,609
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M681.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,036 1,782
267.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M572.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,066 1,472
266.4kB
DeVatliACt_CD_K10_M317.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,837 1,660
266.2kB
DeVatliACt_CD_K10_M246.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,011 1,537
266.3kB
DaVatliACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,339 2,279
133kB
DeVatliACt_CD_K10_M859.pdf
người gửi admin
07-16-2010 1,978 1,577
265.5kB
DaToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,470 2,728
233.6kB
DeToanACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,507 2,775
182.3kB
DeTrungDCt_DH_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,793 2,381
358.5kB
DeTrungDCt_DH_K10_M473.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,809 1,303
358.9kB
DeTrungDCt_DH_K10_M352.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,687 1,508
357.6kB
DaTrungDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,721 1,113
168.3kB
DeTrungDCt_DH_K10_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,731 1,337
359.6kB
DeTrungDCt_DH_K10_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,872 1,189
358.4kB
DeTrungDCt_DH_K10_M697.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,730 1,522
358.6kB
DeNhatDCt_DH_K10_M526.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,904 1,123
277.8kB
DeNhatDCt_DH_K10_M479.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,753 1,067
277.4kB
DeNhatDCt_DH_K10_M364.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,770 1,129
278.1kB
Trang 4 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 2 3 4 5 6 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo