Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNhatDCt_DH_K10_M142.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,830 1,226
277.4kB
DaNhatDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,669 1,080
167kB
DeNhatDCt_DH_K10_M953.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,699 1,105
277.5kB
DeNhatDCt_DH_K10_M715.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,629 1,020
276.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M417.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,862 1,052
246.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,792 1,021
246.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M162.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,682 1,717
246.3kB
DaNgaDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,804 1,046
167.4kB
DeNgaDCt_DH_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,760 971
247.1kB
DeNgaDCt_DH_K10_M819.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,893 994
246.7kB
DeNgaDCt_DH_K10_M685.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,750 1,062
247kB
DeDucDCt_DH_K10_M497.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,780 1,042
232.1kB
DeDucDCt_DH_K10_M314.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,650 1,090
231.8kB
DeDucDCt_DH_K10_M275.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,900 1,022
231.8kB
DaDucDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,696 1,065
167.4kB
DeDucDCt_DH_K10_M924.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,788 1,066
232.1kB
DeDucDCt_DH_K10_M816.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,680 1,013
232.3kB
DeDucDCt_DH_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,598 1,082
232.3kB
DePhapDCt_DH_K10_M147.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,987 1,238
223.3kB
DaPhapDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,858 1,011
167.4kB
Trang 5 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 3 4 5 6 7 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo