Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNhatDCt_DH_K10_M142.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,738 1,179
277.4kB
DaNhatDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,585 1,029
167kB
DeNhatDCt_DH_K10_M953.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,603 1,054
277.5kB
DeNhatDCt_DH_K10_M715.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,542 980
276.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M417.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,774 1,008
246.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,685 973
246.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M162.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,575 1,628
246.3kB
DaNgaDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,705 996
167.4kB
DeNgaDCt_DH_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,669 917
247.1kB
DeNgaDCt_DH_K10_M819.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,803 952
246.7kB
DeNgaDCt_DH_K10_M685.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,650 1,010
247kB
DeDucDCt_DH_K10_M497.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,682 997
232.1kB
DeDucDCt_DH_K10_M314.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,560 1,043
231.8kB
DeDucDCt_DH_K10_M275.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,795 976
231.8kB
DaDucDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,606 1,017
167.4kB
DeDucDCt_DH_K10_M924.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,681 1,021
232.1kB
DeDucDCt_DH_K10_M816.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,583 961
232.3kB
DeDucDCt_DH_K10_M628.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,503 1,034
232.3kB
DePhapDCt_DH_K10_M147.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,894 1,194
223.3kB
DaPhapDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,771 965
167.4kB
Trang 5 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 3 4 5 6 7 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo