Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DePhapDCt_DH_K10_M946.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,627 847
223.5kB
DePhapDCt_DH_K10_M725.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,635 851
223kB
DePhapDCt_DH_K10_M651.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,633 816
223.5kB
DePhapDCt_DH_K10_M584.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,739 820
222.7kB
DePhapDCt_DH_K10_M395.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,741 844
223.5kB
DeAnhDCt_DH_K10_M461.pdf
người gửi admin
07-10-2010 5,910 4,399
211.8kB
DeAnhDCt_DH_K10_M358.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,873 2,424
214.2kB
DeAnhDCt_DH_K10_M184.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,597 1,982
213.3kB
DaAnhDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,951 3,688
167.4kB
DeAnhDCt_DH_K10_M857.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,481 1,929
212.4kB
DeAnhDCt_DH_K10_M693.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,531 1,920
212.4kB
DeAnhDCt_DH_K10_M529.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,429 1,910
212.4kB
DeVanDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,578 3,664
204.2kB
DaVanDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,404 4,651
246.5kB
DaToanDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,372 6,574
297.9kB
DeToanDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,637 6,152
227.4kB
DaDiaCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,280 4,754
344.1kB
DeDiaCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,776 3,190
273.5kB
DaSuCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,543 5,357
297.9kB
DeSuCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,008 2,685
194.8kB
Trang 6 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 4 5 6 7 8 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo