Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DePhapDCt_DH_K10_M946.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,523 798
223.5kB
DePhapDCt_DH_K10_M725.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,531 800
223kB
DePhapDCt_DH_K10_M651.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,532 771
223.5kB
DePhapDCt_DH_K10_M584.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,635 771
222.7kB
DePhapDCt_DH_K10_M395.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,627 790
223.5kB
DeAnhDCt_DH_K10_M461.pdf
người gửi admin
07-10-2010 5,803 4,294
211.8kB
DeAnhDCt_DH_K10_M358.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,770 2,358
214.2kB
DeAnhDCt_DH_K10_M184.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,484 1,937
213.3kB
DaAnhDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,847 3,633
167.4kB
DeAnhDCt_DH_K10_M857.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,384 1,880
212.4kB
DeAnhDCt_DH_K10_M693.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,428 1,872
212.4kB
DeAnhDCt_DH_K10_M529.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,321 1,863
212.4kB
DeVanDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,470 3,615
204.2kB
DaVanDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,297 4,590
246.5kB
DaToanDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,270 6,515
297.9kB
DeToanDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,529 6,093
227.4kB
DaDiaCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,174 4,686
344.1kB
DeDiaCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,673 3,139
273.5kB
DaSuCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,443 5,270
297.9kB
DeSuCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,910 2,628
194.8kB
Trang 6 trên 9 (170 mục) « Đầu ... < Trước 4 5 6 7 8 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo