Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,846 25,738
291.4kB
De-Vatli-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,431 4,862
288.9kB
De-Vatli-A_M915.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,186 4,958
288.5kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,623 13,864
115.7kB
De-Vatli-A_M135.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,513 5,750
290.6kB
De-Vatli-A_M257.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,348 5,103
288kB
De-Vatli-A_M486.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,850 5,833
288.3kB
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,373 16,068
288.2kB
De-Hoa-A_M596.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,728 6,289
267.3kB
De-Hoa-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,215 5,739
266.9kB
De-Hoa-A_M825.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,479 6,425
267.5kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,255 15,215
115.5kB
De-Hoa-A_M175.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,779 7,124
267kB
De-Hoa-A_M327.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,882 6,854
269.4kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,732 13,261
267.3kB
DeToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 5,326 10,445
199.4kB
DaToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 9,339 15,751
310.1kB
DeVatliACt_DH_K10_M642.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,488 4,189
315.6kB
DeVatliACt_DH_K10_M716.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,284 3,780
316.1kB
DeVatliACt_DH_K10_M927.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,871 4,744
315.6kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo