Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,578 25,576
291.4kB
De-Vatli-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,323 4,789
288.9kB
De-Vatli-A_M915.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,067 4,890
288.5kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,473 13,803
115.7kB
De-Vatli-A_M135.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,408 5,685
290.6kB
De-Vatli-A_M257.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,223 5,023
288kB
De-Vatli-A_M486.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,732 5,761
288.3kB
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,247 15,991
288.2kB
De-Hoa-A_M596.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,614 6,037
267.3kB
De-Hoa-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,118 5,649
266.9kB
De-Hoa-A_M825.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,367 6,251
267.5kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,148 15,156
115.5kB
De-Hoa-A_M175.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,667 7,041
267kB
De-Hoa-A_M327.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,773 6,688
269.4kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,604 12,976
267.3kB
DeToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 5,187 10,384
199.4kB
DaToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 9,211 15,685
310.1kB
DeVatliACt_DH_K10_M642.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,381 4,076
315.6kB
DeVatliACt_DH_K10_M716.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,177 3,713
316.1kB
DeVatliACt_DH_K10_M927.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,758 4,660
315.6kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo