Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,536 25,545
291.4kB
De-Vatli-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,309 4,775
288.9kB
De-Vatli-A_M915.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,045 4,876
288.5kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,447 13,795
115.7kB
De-Vatli-A_M135.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,389 5,679
290.6kB
De-Vatli-A_M257.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,203 5,007
288kB
De-Vatli-A_M486.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,712 5,749
288.3kB
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,224 15,969
288.2kB
De-Hoa-A_M596.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,585 5,886
267.3kB
De-Hoa-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,104 5,609
266.9kB
De-Hoa-A_M825.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,346 6,121
267.5kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,128 15,147
115.5kB
De-Hoa-A_M175.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,647 7,018
267kB
De-Hoa-A_M327.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,750 6,640
269.4kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,577 12,839
267.3kB
DeToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 5,163 10,371
199.4kB
DaToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 9,188 15,679
310.1kB
DeVatliACt_DH_K10_M642.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,366 4,043
315.6kB
DeVatliACt_DH_K10_M716.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,157 3,693
316.1kB
DeVatliACt_DH_K10_M927.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,729 4,644
315.6kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo