Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,709 25,663
291.4kB
De-Vatli-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,378 4,832
288.9kB
De-Vatli-A_M915.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,132 4,929
288.5kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,542 13,833
115.7kB
De-Vatli-A_M135.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,463 5,719
290.6kB
De-Vatli-A_M257.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,284 5,070
288kB
De-Vatli-A_M486.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,797 5,794
288.3kB
De-Vatli-A_M629.pdf
người gửi admin
07-05-2009 13,313 16,037
288.2kB
De-Hoa-A_M596.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,675 6,236
267.3kB
De-Hoa-A_M742.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,163 5,703
266.9kB
De-Hoa-A_M825.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,424 6,378
267.5kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,207 15,190
115.5kB
De-Hoa-A_M175.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,726 7,088
267kB
De-Hoa-A_M327.pdf
người gửi admin
07-05-2009 3,829 6,811
269.4kB
De-Hoa-A_M438.pdf
người gửi admin
07-05-2009 7,673 13,200
267.3kB
DeToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 5,257 10,419
199.4kB
DaToanACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 9,277 15,722
310.1kB
DeVatliACt_DH_K10_M642.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,435 4,142
315.6kB
DeVatliACt_DH_K10_M716.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,235 3,751
316.1kB
DeVatliACt_DH_K10_M927.pdf
người gửi admin
07-05-2010 2,820 4,708
315.6kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo