Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaAnhDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,454 1,984
145.5kB
DaAnhDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,839 3,629
167.4kB
DaDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,134 1,894
250.1kB
DaDiaCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,164 4,680
344.1kB
DaDucDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,611 1,020
167.4kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,463 2,640
132.8kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,342 9,895
154.9kB
DaHoaBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,065 1,832
132.9kB
DaHoaBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,500 5,011
154.9kB
DaNgaDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,983 1,985
145.4kB
DaNgaDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,713 998
167.4kB
DaNhatDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,591 1,035
167kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,149 15,157
115.5kB
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,579 25,577
291.4kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,474 13,804
115.7kB
DaPhapDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,934 2,122
145.5kB
DaPhapDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,774 969
167.4kB
DaSinhBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,090 1,582
132.5kB
DaSinhBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,464 4,856
154.8kB
DaSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,055 4,181
226.1kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo