Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaAnhDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,510 2,015
145.5kB
DaAnhDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,891 3,658
167.4kB
DaDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,190 1,928
250.1kB
DaDiaCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,222 4,717
344.1kB
DaDucDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,672 1,050
167.4kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,518 2,670
132.8kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,408 9,923
154.9kB
DaHoaBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,116 1,861
132.9kB
DaHoaBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,552 5,041
154.9kB
DaNgaDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,099 2,052
145.4kB
DaNgaDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,777 1,030
167.4kB
DaNhatDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,644 1,065
167kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,207 15,190
115.5kB
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,709 25,663
291.4kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,542 13,833
115.7kB
DaPhapDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,043 2,193
145.5kB
DaPhapDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,833 1,000
167.4kB
DaSinhBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,143 1,608
132.5kB
DaSinhBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,518 4,881
154.8kB
DaSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,108 4,244
226.1kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo