Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaAnhDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,584 2,044
145.5kB
DaAnhDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,951 3,688
167.4kB
DaDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,259 1,964
250.1kB
DaDiaCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,280 4,754
344.1kB
DaDucDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,729 1,083
167.4kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,577 2,706
132.8kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,477 9,953
154.9kB
DaHoaBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,186 1,892
132.9kB
DaHoaBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,619 5,074
154.9kB
DaNgaDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,217 2,126
145.4kB
DaNgaDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,846 1,063
167.4kB
DaNhatDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,707 1,098
167kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,270 15,223
115.5kB
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,871 25,755
291.4kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,638 13,869
115.7kB
DaPhapDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 3,167 2,264
145.5kB
DaPhapDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,894 1,025
167.4kB
DaSinhBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,208 1,640
132.5kB
DaSinhBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,571 4,917
154.8kB
DaSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,174 4,284
226.1kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo