Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Đề thi - đáp án ĐH, CĐ

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaAnhDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,439 1,973
145.5kB
DaAnhDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,825 3,617
167.4kB
DaDiaCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,113 1,887
250.1kB
DaDiaCCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,145 4,673
344.1kB
DaDucDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,592 1,012
167.4kB
DaHoaACt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,444 2,635
132.8kB
DaHoaACt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-05-2010 4,315 9,884
154.9kB
DaHoaBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,053 1,825
132.9kB
DaHoaBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,483 5,002
154.9kB
DaNgaDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,945 1,954
145.4kB
DaNgaDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,690 991
167.4kB
DaNhatDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,574 1,025
167kB
Dapan-Hoa-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 9,130 15,149
115.5kB
Dapan-Toan-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 17,536 25,549
291.4kB
Dapan-vatly-A.pdf
người gửi admin
07-05-2009 8,450 13,796
115.7kB
DaPhapDCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,897 2,096
145.5kB
DaPhapDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,757 962
167.4kB
DaSinhBCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,075 1,578
132.5kB
DaSinhBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,446 4,849
154.8kB
DaSuCCt_CD_K10.pdf
người gửi admin
07-16-2010 2,036 4,145
226.1kB
Trang 1 trên 9 (170 mục) 1 2 3 4 5 Tiếp > ... Cuối »
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo