Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Biểu mẫu của Bộ

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Mẫu lập danh sách email
người gửi edunet
Mẫu lập danh sách email để các trường lập khi xin cấp email @moet.edu.vn do Cục CNTT...
04-10-2010 8,008 4,254
22.5kB
Trang 1 trên 1 (1 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo