Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Giáo dục học - Lý luận giáo dục nói chung

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Khoá bồi dưỡng 14 ngày về phương pháp giảng...
người gửi edunet
Khoá bồi dưỡng 14 ngày về phương pháp giảng dạy Tác giả: Tiến sĩ Hoàng...
01-21-2010 26,920 14,306
383.5kB
Công nghệ giáo dục kỹ thuật dạy nghề
người gửi edunet
Công nghệ giáo dục kỹ thuật dạy nghề Tài liệu do TS Hoàng Ngọc Vinh,...
04-09-2010 10,676 4,235
1.4MB
Cẩm nang và chiến lược học tập
người gửi edunet
Cẩm nang và chiến lược học tập
09-08-2009 9,410 6,059
45.2kB
Tháp hiệu quả học tập Learning Pyramid
người gửi edunet
11-11-2014 8,848 2,502
227.5kB
Hệ thống giáo dục quốc tế - so với Việt Nam
người gửi edunet
Hệ thống giáo dục quốc tế - so với Việt Nam
03-17-2010 11,351 5,767
1.4MB
Trang 1 trên 1 (5 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo