Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Họp qua mạng - web conference

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Hướng dẫn thực hành phòng họp ảo Adobe Connect...
người gửi edunet
Cục CNTT hướng dẫn sử dụng phòng họp ảo để họp, tập huấn, eLearning .... Đây là...
10-09-2014 10,714 4,433
6.1MB
5250: Hướng dẫn mua sắm thiết bị họp qua mạng web
người gửi edunet
Hướng dẫn mua sắm thiết bị họp qua mạng web
03-09-2011 9,051 5,859
297kB
Hướng dẫn nối camera vào Adobe Connect
người gửi edunet
Hướng dẫn nối camera vào Adobe Connect qua bộ chuyển đổi Easycap, Pinacle....
05-26-2009 5,675 5,187
3MB
Bản mới 7/2009: Hướng dẫn sử dụng phòng họp ảo, lớp...
người gửi edunet
7/2009: Đây là bản hướng dẫn mới. Các Sở, các phòng giáo...
04-15-2009 14,824 10,937
6.5MB
Trang 1 trên 1 (4 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo