Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Mã Nguồn Mở - Open Source

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Danh mục phần mềm mã nguồn mở hữu ích
người gửi edunet
Giáo viên, sinh viên, học sinh nên tải về đọc tham khảo Phần mềm mã...
11-05-2014 4,738 3,611
10.8MB
Các hệ thống phần mềm nguồn mở cho giáo dục
người gửi edunet
http://www.open4ed.com Home Solutions Support Download Order Contact Manage your Web site Open Source...
03-30-2010 11,514 3,942
12kB
Moodle
người gửi edunet
http://moodle.org/about/ About What is Moodle? Statistics Demonstration site News Recent news Security...
03-30-2010 28,949 2,956
Danh mục phần mềm mã nguồn mở khuyến cáo sử dụng...
người gửi edunet
Điều 5. Danh mục các sản phẩm phần mềm tự do mã nguồn mở được yêu cầu sử dụng...
03-20-2010 20,734 3,675
30.1kB
Novell Teaming (thay vì MS Sharepoint sevver)
người gửi edunet
Novell Teaming (thay vì MS Sharepoint sevver) http://www.novell.com/products/teaming/ Xem...
03-20-2010 3,762 2,044
9.8kB
Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 1/3/2010
người gửi edunet
Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 1/3/2010 Thông tư quy định về sử dụng phần mềm...
03-20-2010 6,636 3,911
Download phần mềm Open Office tại đây
người gửi edunet
Có thể tải phần mềm Open Office về từ đây
06-18-2009 10,750 5,619
Sun ODF Plugin for Microsoft Office - Mở tệp .odf bằng MS...
người gửi admin
Giúp bạn mở được tệp văn bản soạn thảo bằng Open Office bằng Microsoft Office
06-17-2009 3,918 2,576
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thuderbird (email mã...
người gửi edunet
06-17-2009 3,688 2,947
3.9MB
Tài liệu hướng dẫn Open Office: Calc
người gửi edunet
06-17-2009 4,475 5,362
1.1MB
Tài liệu hướng dẫn Open Office: Impress
người gửi edunet
Các trường có thể tham khảo dùng làm tài liệu dạy học. Nhớ dùng...
06-17-2009 4,275 5,003
3MB
Tài liêụ hướng dẫn sử dụng Open Office: Writer
người gửi edunet
Các trường có thể dùng làm tài liệu giảng dạy.
06-17-2009 5,976 8,399
2.2MB
Trang 1 trên 1 (12 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo