Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Môn Hóa học

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Hướng dẫn soạn công thức hoá học trong word
người gửi edunet
Hướng dẫn soạn công thức hoá học trong word
04-07-2010 10,787 7,228
588.8kB
Chemistry Add-in for Word Beta 2.zip
người gửi edunet
Soạn thảo công thức hoá học trong word Chemistry Add-in for Word The Chemistry Add...
04-07-2010 4,669 3,045
8.8MB
Phần mềm soạn công thức hoá học trong word
người gửi edunet
Chèn công thức, hình ảnh hóa học vào Word dễ dàng -->...
03-30-2010 14,691 5,084
62.2kB
Nguồn học liệu học hoá hữu cơ
người gửi edunet
http://organic.rogerfrost.com/images/organic_leaflet.html AC_FL_RunContent( 'codebase','http...
03-30-2010 7,817 4,502
2.7MB
P/m dạy hoá hữu cơ http://organic.rogerfrost.com
người gửi edunet
� AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash...
11-14-2009 6,437 3,659
19.5kB
Phần mềm dạy hóa CHEMIX
người gửi edunet
Phần mềm dạy hóa. Xem bản gốc tại: http://www.standnes.no/chemistry-software.htm. Hãy...
03-14-2009 9,166 5,986
1.4MB
Trang 1 trên 1 (6 mục)
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo